ElonMusk Tag

Comet Digital Agency Laos / Posts tagged "ElonMusk"

6 ຄຸນສົມບັດເດັ່ນທີ່ມີໃນ Tesla ແອັບພລິເຄຊັນ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງລົດໄຟຟ້າ ແນ່ນອນວ່າຊື່ບໍລິສັດ Tesla ຫຼື ຊື່ Elon Must (CEO and product architect)ກໍຈະແວັບເຂົ້າມາໃນຫົວ ແຕ່ມື້ນີ້ເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ລົງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລາວ ເຮົາຈະມາລົມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Tesla ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນຟັນເຟືອງທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ລົດໄຟຟ້າຂອງ Tesla ເທບຂຶ້ນໄປອີກລະດັບ. ນອກນີ້, ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Tesla ພິເສດ ແລະ ໂດດເດັ່ນຈາກລົດໄຟຟ້າຄ້າຍອື່ນໆແມ່ນແອັບພລິເຄຊັນເທິງມືຖື📱. ແອັບ Tesla ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດ ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບພາຫະນະໄດ້ໂດຍກົງທຸກທີ່ທຸກເວລາຜ່ານໂທລະສັບ ເຊິ່ງແອັບດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບລົດທຸກລຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ລວມມີ Model 3, Model S, Model X, ແລະ Model Y. ດັ່ງນັ້ນ ຫົວຂໍ້ນີ້ທາງທີມງານ Comet ໄດ້ຄັດເລືອກຄຸນລັກສະນະເດັ່ນໆທີ່ເຈົ້າຂອງລົດ Tesla ສາມາດບັນຊາ ແລະ ສັ່ງການໄດ້ຜ່ານແອັບມາເລົ່າສູ່ຟັງ. 1....

Read More

ຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າອົງກອນແນວໃດ ໃຫ້ໄດ້ແບບບໍລິສັດຂອງ Elon Musk

ວິທີຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າອົງກອນແບບ Elon Musk: ໃນແຕ່ລະປີຈະມີຄົນສົນໃຈສະໝັກວຽກເຂົ້າ Tesla ປະມານ 5 ແສນຄົນ, ເຊິ່ງຈະມີຄົນຖືກເລືອກພຽງປີລະ 2,000 ກວ່າຄົນເທົ່ານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີພຽງແຕ່ 0.5% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າມາຢູ່ໃນບໍລິສັດທີ່ມີນະວັດຕະກຳລະດັບໂລກແບບ Tesla ໄດ້… ໃນຕອນໜຶ່ງຂອງໜັງສື “Elon Musk : Tesla, Space X, and the Quest for a Fantastic Future” ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ: "ຊ່ວງເວລາທີ່ Tesla ຍັງເປັນບໍລິສັດນ້ອຍໆ ພະນັກງານໃໝ່ທຸກຄົນຕ້ອງຜ່ານການສະແກນຈາກລາວເສຍກ່ອນ ແລະ ເຖິງວ່າໃນປະຈຸບັນບໍລິສັດຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກແຕ່ກ່ອນຫຼາຍ ແຕ່ ອີລອນ ກໍມັກຈະຫາເວລາເພື່ອມາສຳພາດພະນັກງານໃໝ່ແທນຝ່າຍ HR ຢູ່ສະເໝີ" ຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ອີລອນ ມັສ ໃຊ້ເກນຫຍັງໃນການຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມ...

Read More