Uncategorized

Comet Digital Agency Laos / Uncategorized

How to: ຕັ້ງຄ່າສະແດງພາບເຄື່ອນໄຫວເວລາສາກໂທລະສັບແນວໃດ

ມາເພີ່ມສີສັນໃຫ້ໂທລະສັບນຳກັນໂດຍການຕັ້ງຄ່າສະແດງພາບເຄື່ອນໄຫວເວລາສາກໂທລະສັບ ພ້ອມແລ້ວວວມາລອງເຮັດເລີຍວ່າຈະເປັນແນວໃດ 1. ຕິດຕັ້ງແອັບ Charging Animation. 2. ເລືອກ Animation ແລ້ວກົດ Apply. 3. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປແອັບ Shortcuts > ໄປແຖບ Automation > ຄລິກໄປທີ່ Create Personal Automation. 4. ຄລິກທີ່ Charger > Is connected & ກົດ Next > ຄລິກ + Add Action. 5. ຄລິກໄປທີ່ App > ເລືອກ Charging Animation ແອັບທີ່ໂຫຼດມາ > ຄລິກທີ່ Charging Animation. 6. ກົດ Next...

Read More

Onboarding tutorial ໜຶ່ງໃນຟີເຈີສຳຄັນທີ່ແອັບພລິເຄຊັນຄວນມີ

ເຖິງແມ້ວ່າ ເຮົາຈະເຄີຍພົບພໍ້ກັບ ການແນະນຳຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຫຼັງຈາການໂຫຼດແອັບມາແລ້ວ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າ ການແນະນຳຂັ້ນຕອນວິທີໃຊ້ເທື່ອທຳອິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານ ເຮົາເອີ້ນສິ່ງນັ້ນວ່າ “onboarding tutorial” Onboarding ເປັນວິທີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເຂົ້າໃຈວ່າແອັບພລິເຄຊັນເຮົາເປັນແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ໃຊ້ສະດວກຂຶ້ນໃນເວລາຕໍ່ມາ ເປັນວິທີຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໃໝ່ເຂົ້າມາເລີ່ມໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນ ເຊິ່ງການອອກແບບ Onboarding ທີ່ດີອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໃໝ່ການເປັນຜູ້ໃຊ້ງານປະຈຳຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບ. Onboarding tutorial ແມ່ນຫຍັງ? Onboarding tutorial ເປັນຊຸດໜ້າທີ່ສະແດງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໃນກໍລະນີໃຊ້ແອັບນັ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປະກອບດ້ວຍ 3-4 ຈໍສະແດງພາບ ເພື່ອເປັນການແນະນຳຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນເບຶ້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໄປນັ້ນຕ້ອງກະທັດຮັດໄດ້ໃຈຄວາມບໍ່ຍືດຍາວ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ນັກອອກແບບ UX (user experience) ຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶເຖິງເວລາສ້າງ Onboarding...

Read More

5 ຫຼັກການ ສຳລັບການສ້າງແອັບເພື່ອມອບປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ… ການອອກແບບ ແລະ ການປັບໃຊ້ແອັບ ແມ່ນບໍ່ງ່າຍເລີຍ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແມ່ນມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແອັບຂອງທ່ານອາດຈະມີລັກສະນະ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກຕອນທີ່ຖືກເປີດໂຕຄັ້ງທຳອິດຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ປັດຈຸບັນ. ຄວາມສຳເລັດຂອງແອັບພລິເຄຊັນສະໄໝໃໝ່ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າ ແອັບນັ້ນສາມາດປັບຕົວ ແລະ ເຕີບໂຕໄປພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ດີເທົ່າໃດ, ເຊິ່ງນັກພັດທະນາຂອງທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຟີເຈີໃໝ່ໆ ທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ເໜືອກວ່າຄູ່ແຂ່ງ. . ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາເທຣນ ຫຼື ໂອກາດ ໃນອະນາຄົດໄດ້ຕະຫຼອດ ແຕ່ທ່ານສາມາດສ້າງແອັບຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ (scalability) ແລະ ສ້າງເອກກະລັກ (identity) ທີ່ເປັນຫົວໃຈຫຼັກໃນການສ້າງແອັບ. ຖ້າທ່ານປະຕິບັດຕາມຫ້າຫຼັກການຕໍ່ໄປນີ້, ທ່ານຈະສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເພີດເພີນໄດ້ເຖິງວ່າເທຣນຈະປ່ຽນໄປກໍ່ຕາມ. 1. ສ້າງຕາມມາດຕະຖານແບບເປີດກວ້າງ ໜຶ່ງໃນສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ເປັນເອກກະລັກ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ ຕ້ອງຮູ້ວ່າມາດຕະຖານໃດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບແອັບຂອງທ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຫຼາຍບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຮອງຮັບເອົາມາດຕະຖານ ແລະ ໂປໂຕຄອນ (Standards and Protocols) ຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: OAuth...

Read More

ຂັ້ນຕອນການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ

Step by step of mobile app Development Step 1: ໄອເດຍໃນການສ້າງແອັບພລິເຄຊັນ ເວລາເຮັດແອັບຂອງຕົນເອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໄດ້ເສຍກ່ອນ: 1 ຈຸດປະສົງການສ້າງແອັບຂຶ້ນມາ (App Objectives) - ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກສ້າງແອັບຂຶ້ນມາ? - ແອັບທີ່ຈະສ້າງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບທຸລະກິດໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ? -ເປັນຄວາມຄິດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າອີງໃສ່ກຸ່ມລູກຄ້າຂອງຕົນເອງ? - ມີຊັບພະຍາກອນ, ແຫຼ່ງທຶນພຽງພໍໃນການສ້າງ ແລະ ໂປຣໂໝດບໍ່? 2 ກຸ່ມລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ງານ (Target Audiences) - ກຸ່ມລູກຄ້າແມ່ນໃຜ? ຜູ້ໃຊ້ງານມີສັກກະຍະພາບຫຼາຍປານໃດ? 3 ການພັດທະນາແອັບໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ (App USP/Unique Selling point) - ຟີເຈີເດັດໆທີ່ສຳຄັນມີຫຍັງແດ່? - ຈຸດເດັ່ນຂອງແອັບແມ່ນຫຍັງ? ແຕກຕ່າງກັບເຈົ້າອື່ນແນວໃດ? - ເປັນຫຍັງຕ້ອງມາໃຊ້ແອັບຂອງເຮົາ? 4 ວິເຄາະຄູ່ແຂ່ງ (Competitors Analysis) - ຄູ່ແຂ່ງຫຼັກ/ຮອງຂອງຕົນເອງແມ່ນໃຜ? (who are direct...

Read More

6 ວິທີທົບທວນຕົນເອງໃຫ້ພ້ອມກັບການເລີ່ມຕົ້ນວຽກໃໝ່

ທ່ານເປັນບໍ່? ຕັ້ງໃຈກັບການເຮັດວຽກ ແຕ່ກໍຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ…. ລອງໃຊ້ 6 ວິທີທົບທວນຕົນເອງໃຫ້ພ້ອມກັບການເລີ່ມຕົ້ນວຽກໃໝ່ ທີ່ພວກເຮົາຈະມາແນະນຳໃນມື້ນີ້. ເມື່ອເຮົາຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາໃນການຄິດຄົ້ນງານ, ພະຍາຍາມແລ້ວແຕ່ກໍບໍ່ມີໄອເດຍອອກມາເລີຍ…. ນັ້ນອາດເປັນຍ້ອນເຮົາເລືອກຊ່ວງເວລາໃນການສ້າງສັນຜົນງານ ບໍ່ກົງກັບທຳມະຊາດຂອງຮ່າງກາຍ (Natural Circadian Clock). ຄວາມເປັນຈິງແມ່ນ ເຮົາຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ໂມງຊີວະພາບ" ເພາະສິ່ງນີ້ເປັນການຄວບຄຸມເວລາການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍ ທັງຍັງກຳນົດຊ່ວງເວລາໃນການຫຼັ່ງຂອງຮໍໂມນ ແລະ ກຳນົດອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ. ຜົນວິໄຈທາງວິທະຍາສາດບອກວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດມີການຈັດສັນຮໍໂມນບໍ່ຄືກັນ ເຮັດໃຫ້ມີບາງຊ່ວງເວລາທີ່ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າຊ່ວງເວລາອື່ນໆເຊັ່ນ "ຕອນເຊົ້າ" ເຊິ່ງເປັນເວລາທີ່ເໝາະກັບວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນເຊັ່ນ: ງານຂຽນ, ງານສິນລະປະ, ຊ່ວງເວລານີ້ຖືກພິສູດໂດຍນັກວິທະຍາສາດແລ້ວວ່າເປັນຕອນທີ່ສະໝອງເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນໄດ້ດີກວ່າຊ່ວງເວລາອື່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສະໝອງສ່ວນໜ້າ (Prefrontal - Cortex) ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ ເພາະຍັງບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ເລີ່ມຄິດວຽກ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະໝອງຈຶ່ງໂລ່ງ ແລະ ພ້ອມຮັບໄອເດຍໃໝ່ໆຫຼາຍກວ່າເວລາອື່ນ. ນອກຈາກການຄິດງານສ້າງສັນໃນຕອນເຊົ້າແລ້ວ ກໍຍັງມີອີກຊ່ວງເວລາທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງເຮົານັ້ນ ກໍຄືຊ່ວງເວລາທີ່ເຮົາຢຸດເຮັດວຽກແລ້ວປ່ຽນບັນຍາກາດໄປເຮັດກິດຈະກຳທີ່ມັກ ເຊັ່ນ: ອອກໄປຢ່າງຫຼີ້ນ ຫຼື ອ່ານໜັງສືທີ່ມັກ, ເຮົາເອີ້ນຊ່ວງເວລານີ້ວ່າ "Newton Phase" ເຊິ່ງມີທີ່ມາ...

Read More

10 ປະການ ຂອງການອອກແບບທີ່ດີມີຫຍັງແດ່?

ການອອກແບບຂອງເຮົາດີພໍແລ້ວ ຫຼື ຍັງ? ລອງມາກວດເບິ່ງ 10 ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ເລີຍ!!! . ທຸກຢ່າງໃນໂລກລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີການອອກແບບກ່ອນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນແທ້ ຖ້າບໍ່ມີການຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈໃດໆເລີຍ ທຸກຄົນກໍສາມາດປະກອບອາຊີບເປັນນັກອອກແບບໄດ້…ແຕ່ຖ້າມີການຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈຕ່າງໆແລ້ວ ແບບໃດທີ່ເອີ້ນວ່າ "ການອອກແບບທີ່ດີ" ມື້ນີ້ Comet ຈະພາທຸກຄົນໄປຫາຄຳຕອບກັນ!!! . 1. ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງເປັນນະວັດຕະກຳ🤓 . ເມື່ອມີໂອກາດໃນການອອກແບບສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງ ເຮົາຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າການອອກແບບຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງໃໝ່ໆ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕອນນັ້ນໃຫ້ໄດ້! . 2. ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າມີປະໂຫຍດ👍 . ໜຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ໃຊ້ວັດແທກຄວາມສຳເລັດຂອງການອອກແບບ ກໍຄືປະໂຫຍດຂອງມັນເອງ ໂດຍຈະມີລະບົບການໃຊ້ງານ ຫຼື ໜ້າທີ່ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະໂຫຍດຂອງມັນຫຼຸດລົງໄປ. . 3. ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງມີຄວາມງົດງາມ💐 . ຄວາມສວຍງາມຂອງການອອກແບບຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄວາມສຸກທາງສາຍຕາສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຢ່າລືມຄຳນຶງເຖິງລະບົບທີ່ເຮົາວາງໄວ້ນຳ ງາມຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້! . 4.ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເຂົ້າໃຈໃນສິນຄ້າຂອງເຮົາ🤔 . ຈະຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນໃນຕົວເອງບໍ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ກັບການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ. . 5. ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງບໍ່ລົບກວນຜູ້ໃຊ້ງານ🤫 . ຕ້ອງມີຄວາມເປັນກາງ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍນຳທາງແຕ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊີ້ນຳ, ຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານສຳຜັດປະສົບການການໃຊ້ງານດ້ວຍຕົວເອງ. . 6.ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງມີຄວາມຊື່ສັດ😌 . ເວົ້າຫຍັງໄວ້ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້! ນັກອອກແບບຕ້ອງສ້າງສັນຜົນງານອອກແບບຢ່າງມີຈະລິຍະທຳ ແລະ ສັນຍາຕ້ອງເປັນສັນຍາ ບອກໄວ້ວ່າມີ…ກໍຕ້ອງມີ! . 7.ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງມີຄວາມຄົງທົນ💪 . ການອອກແບບທີ່ດີນັ້ນຕ້ອງຢູ່ເໜືອການເວລາ...

Read More

Meituan Dianping ແພລັດຟອມແອັບພລິເຄຊັນຂອງຄົນຈີນທີ່ແຊງໜ້າ ele.me ຂອງ Alibaba

ເມື່ອເວົ້າເຖິງທຸລະກິດ Food Delivery ເຮົາຄົງຈະຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າເປັນອຸດສະຫະກຳທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງດຸເດືອດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຜູ້ຫຼິ້ນລາຍໃຫຍ່ກໍຈະມີ Grab, LINEMAN, ແລະ ໃນບ້ານເຮົາກໍຍັງມີ Foodpanda ແລະ Goteddy. ແຕ່ສຳລັບອ້າຍໃຫຍ່ແບບຈີນແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຊະນະໃນເກມຄັ້ງນີ້ ຄົງໜີບໍ່ພົ້ນແບຣນ “Meituan Dianping” “Meituan ” ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2010 ໂດຍທ່ານ Wang Xing ຊ່ວງນັ້ນເປັນຊ່ວງທີ່ທຸລະກິດ Group buying ຫຼື ການຊື້ແບບກຸ່ມກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍທີ່ຜູ້ຂາຍສິນຄ້າລາຄາຖືກໃຫ້ກັບຜູ້ຊື້ຖ້າຈຳນວນຊື້ຫຼາຍພໍ ໃນຂະນະນັ້ນ Groupon ຄືບໍລິສັດສະຕາດອັບທີ່ໃຫ້ບໍລິການການຊື້ແບບກຸ່ມທີ່ມາແຮງຫຼາຍ. ທ່ານ Wang Xing ຈຶ່ງນຳໂມເດວຂອງ Groupon ມາສ້າງບໍລິສັດຂອງເຂົາຊື່ວ່າ “Meituan”....

Read More

ເງິນດີຈີຕອນ ປ່ຽນໂລກໄດ້ແທ້ຫວາ!?

ທ່ານຄິດວ່າ…. ເງິນດີຈີຕອນ ປ່ຽນໂລກໄດ້ແທ້ຫວາ!? ປັດຈຸບັນເຮົາຈະໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ ບລັອກເຊນ (Blockchain Technology) ແລະ ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ (Cryptocurrency) ຫຼາຍຂຶ້ນ, ບາງຄົນເຫັນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໂອກາດໃນໂລກຍຸກໃໝ່ ແຕ່ບາງຄົນບອກວ່າມັນເປັນພຽງແຊຣ໌ຕ່ອງໂສ້ແບບໜຶ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ ເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວຄຳສອງຄຳນີ້ອາດຈະມີຂອງດີເຊື່ອງຢູ່ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ. #BlockchainTechnology ບລັອກເຊນປຽບຄືກັບເຄືອຂ່າຍການເກັບຂໍ້ມູນແບບໜຶ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຂົ້າກັນ ໂດຍທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດຽວກັນແບບໂປ່ງໃສ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີຜິດພາດ; ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ມີການນຳເຕັກໂນໂລຢີບລັອກເຊນມາປະຍຸກໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ລວມເຖິງທຸລະກຳທາງການເງິນທີ່ຕ້ອງການທັງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແຕ່ຍັງຄົງຄວາມປອດໄພ ກວດສອບໄດ້ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຈົນເກີດເປັນ "ບິດຄອຍ" Bitcoin ເງິນດີຈີຕອນສະກຸນທຳອິດຂອງໂລກ ລວມເຖິງສະກຸນເງິນໃໝ່ໆ ແບບ ອີເທີຣຽມ (Ethereum) ແລະ ອື່ນໆອີກ 3,000 ສະກຸນ. ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ບິດຄອຍ ເປັນໜຶ່ງໃນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ (Cryptocurrency) ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະມັນເປັນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ມີມູນຄ່າສູງທີ່ສຸດ ແລະ...

Read More

ປະເດັນກົດໝາຍໃໝ່ຂອງ Australia ໃຫ້ແພລັດຟອມອອນລາຍຢ່າງ Google ແລະ Facebook ຈ່າຍເງິນຄ່າເນື້ອຫາໃຫ້ສຳນັກຂ່າວ ແລະ ບໍລິສັດສື່ເພື່ອນຳເນື້ອຫາມາປະກົດຢູ່ແພລັດຟອມ ຫຼື New media Bargaining Code

ເມື່ອວັນທີ 09 ທັນວາ 2020 ທ່ານ Josh Frydenberg ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄັງຂອງອົດສະຕາລີສະເໜີກົດໝາຍຊຸດໃໝ່ຕໍ່ລັດຖະສະພາ ເຊິ່ງຖືເປັນກົດໝາຍສະບັບຄັ້ງທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ບັງຄັບຍັກໃຫຍ່ໃນວົງການເທັກໂນໂລຢີຢ່າງ Google ແລະ Facebook ຈ່າຍເງິນຕ່າເຜີຍແຜ່ຂ່າວສານໃນອົດສະຕາລີ. Frydenberg ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍສະບັບນີ້ເປັນຜົນມາຈາກການທີ່ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ການແຂ່ງຂັນແຫ່ງອົດສະຕາລີ (ACCC) ດຳເນີນກວດສອບແພັລດຟອມດິຈິຕອນມາ 3ປີ ເພື່ອຮອງຮັບ ກົດລະບຽບເທິງໂລກດິຈິຕອນສອດຄ້ອງກັບລະບຽບໃນໂລກຂອງຄວາມເປັນຈິງ. ການກວດສອບພົບວ່າ ຈາກຄ່າຊື້ໂຄສະນາອອນລາຍທຸກໆ AU$100. ທາງ Google ຈະໄດ້ຮັບ AU$53 ແລະ Facebook ໄດ້ຮັບ AU$28, ໃນຂະນະບໍລິສັດອື່ນໆຈະໄດ້ຮັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອພຽງ AU$19. ທາງ Google ມີທ່າທີອ່ອນຂໍ້ກັບກົດໝາຍໃໝ່ຂຶ້ນ ຈາກເດີມທີ່ຕ້ານຕະຫຼອດເຖິງຂັ້ນຂູ່ວ່າຈະເອົາ ບໍລິການຄົ້ນ (Search Engine) ອອກຈາກປະເທດ. Google ຍອມເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຈ່າຍເງິນໃຫ້ບໍລິສັດສື່ໃຫຍ່ໃນອົດສະຕາລີ 02 ເຈົ້າໃຫຍ່ຄື:...

Read More

Duolingo ແອັບພລິເຄຊັນຮຽນພາສາ ຈາກອາເມລິກາກາຍເປັນ unicorn ຢ່າງເຕັມຕົວ

ໜຶ່ງໃນນະວັດຕະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງໄປນຳກໍຄື ດ້ານການສຶກສາທີ່ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການຮຽນ ແລະ ມີບົດບາດນຳພວກເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກກັນກໍຄື EdTech. EdTech ໄດ້ມາຊ່ວຍເພີ່ມຄຸນນະພາບ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ເປັນອີກໜຶ່ງ Tech Startup ທີ່ບັນດານັກລົງທຶນທັງຫຼາຍໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ. ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໄດ້ຄວາມນິຍົມໃນຕອນນີ້ແມ່ນ Duolingo. Duolingo ເປັນເວັບໄຊ ແລະ ແອັບພລິເຄຊັນຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດ ຈາກປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແມ່ນ Luis von Ahn (CEO) ເຊິ່ງເປັນນັກທຸລະກິດ ແລະ ອາຈານຈາກ ຄະນະວິທະຍາການຄອມພິວເຕີທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄາຣ໌ເນກີເມລລອນ ລັດເພນຊິວເວຍເນຍ (pennsylvania) ກັບລູກສິດຂອງລາວນາມວ່າ Severin Hacker (CTO) ທ່ານ Luis von Ahn ມີຄວາມຄິດຈະສ້າງແພລັດຟອມສຳລັບຮຽນພາສາອອນລາຍ ເນື່ອງຈາກເຄີຍເຫັນບັນຫາທີ່ຜູ້ຄົນໃນປະເທດກົວເຕມາລາ ເຊິ່ງເປັນບ້ານເກີດຂອງລາວທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການຮຽນພາສາອັງກິດໄດ້...

Read More