Alpha ແລະ Beta Testing ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

Alpha ແລະ Beta ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນ Phase Software testing ທີ່ປະກອບທັງໝົດດ້ວຍ 4 Phase 1. Unit Testing 👉 ການພັດທະນາຊ໋ອບແວເປັນການທົດສອບຂັ້ນທຳອິດ ໂດຍຈະປະເມີນວ່າການທົດສອບຊ໋ອບແວແຕ່ລະສ່ວນທີ່ເຮັດໄດ້ດີບໍ່ ຄົນຫຼັກທີ່ທົດສອບແມ່ນ ນັກພັດທະນານັ້ນເອງ. 2. Integration Testing 👉 ເມື່ອທົດສອບການເຮັດວຽກຍ່ອຍໆແລ້ວ ດ້ານຕໍ່ໄປແມ່ນການທົດສອບຕິດຕໍ່ກັນຂອງສ່ວນຍ່ອຍໆ ເຊິ່ງຜູ້ທົດສອບແມ່ນ Tester. 3. System Testing 👉 ຫຼັງຈາກການຜ່ານ Integration Testing ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນການທົດສອບແບບພາບລວມວ່າທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ຫຼື ບໍ່ ລວມທັງປະສິດພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກເປັນແນວໃດ 4. Acceptance Testing Black box ແລະ White box 👉 ແມ່ນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍໃນທົດສອບໂດຍ QA ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພ້ອມທີ່ຈະປ່ອຍ ແລະ ສົບບູນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຊິ່ງຈະແບ່ງເປັນ 02 …

ເປັນອາສາສະໝັກໄດ້ ພຽງແຕ່ມີແອັບ Be My Eyes

Be My Eyes ເປັນແອັບພລິເຄຊັນຟຣີເທິງແພັດຟອມໂທລະສັບ ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການສ້າງແອັບນີ້ຂຶ້ນມາແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ບົກພ່ອງທາງດ້ານສາຍຕາ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຮົາເອງສາມາດເປັໜນໜຶ່ງໃນການເປັນ Volunteer. Be My Eyes ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 2012 ທີ່ປະເທດເດັນມາກ ໂດຍທ່ານ Hans Jørgen Wiberg ຊ່າງເຟີນິເຈີ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງດ້ານສາຍຕາ. ຈາກການຢູ່ສະມາຄົມຜູ້ພ້ການທາງດ້ານສາຍຕາຈຳເປັນຕ້ອງມີການໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນໃນການແກ້ບັນຫາເລັກນ້ອຍໆ. ໄອເດຍເຫຼົ່ານີ້ເກີດຈາກການທີ່ໝູ່ ຫຼັງຈາກທີ່ແນະນຳໃຫ້ທ່ານ Hans Jørgen Wiberg ໂທລົມວີດີໂອ (Video Call) ນຳໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄອບຄົວເພື່ອພວກເຂົາຊ່ວຍເຫຼືອກບັນຫາເລັກໆນ້ອຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ພົບແຕ່ລະມື້ ເພິ່ນເຊື່ອວ່າເທັກໂນໂລວິດີໂອຄໍຈະມາຊ່ວຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງພຶ້ງພາອາໄສໝູ່ຄູ່ໝູາເພື່ອນ ແຕ່ເປັນການຮ່ວມຕົວຂອງອາສາສະໝັກທົ່ວໂລກ. ໄດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2015 ໂດຍມີອາສາສະໝັກ 4,000,000 ລ້ານກວ່າຄົນ. ພາຍໃນຕົວແອັບສາມາດເຂົ້າເຖິງ 180 ພາສາທົ່ວໂລກ ໜຶ່ງໃນຫັ້ນມີພາສາລາວເຮົານຳເດີ້ ປະຈຸບັນມີຜູ້ໃຊ້ງານ 05 ລ້ານກວ່າຄົນເ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມອາສາສະໝັກ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງນີ້: ອາສາສະໝັກທົ່ວໂລກ: 4,765,982 ຜູ້ຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ: 312,027 …

How to: ຕັ້ງຄ່າສະແດງພາບເຄື່ອນໄຫວເວລາສາກໂທລະສັບແນວໃດ

ມາເພີ່ມສີສັນໃຫ້ໂທລະສັບນຳກັນໂດຍການຕັ້ງຄ່າສະແດງພາບເຄື່ອນໄຫວເວລາສາກໂທລະສັບ ພ້ອມແລ້ວວວມາລອງເຮັດເລີຍວ່າຈະເປັນແນວໃດ 1. ຕິດຕັ້ງແອັບ Charging Animation. 2. ເລືອກ Animation ແລ້ວກົດ Apply. 3. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າໄປແອັບ Shortcuts > ໄປແຖບ Automation > ຄລິກໄປທີ່ Create Personal Automation. 4. ຄລິກທີ່ Charger > Is connected & ກົດ Next > ຄລິກ + Add Action. 5. ຄລິກໄປທີ່ App > ເລືອກ Charging Animation ແອັບທີ່ໂຫຼດມາ > ຄລິກທີ່ Charging Animation. 6. ກົດ Next > ປິດການຖາມກ່ອນສັ່ງງານ > ກົດຄຳວ່າ …

Onboarding tutorial ໜຶ່ງໃນຟີເຈີສຳຄັນທີ່ແອັບພລິເຄຊັນຄວນມີ

ເຖິງແມ້ວ່າ ເຮົາຈະເຄີຍພົບພໍ້ກັບ ການແນະນຳຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຫຼັງຈາການໂຫຼດແອັບມາແລ້ວ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າ ການແນະນຳຂັ້ນຕອນວິທີໃຊ້ເທື່ອທຳອິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານ ເຮົາເອີ້ນສິ່ງນັ້ນວ່າ “onboarding tutorial” Onboarding ເປັນວິທີຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເຂົ້າໃຈວ່າແອັບພລິເຄຊັນເຮົາເປັນແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ໃຊ້ສະດວກຂຶ້ນໃນເວລາຕໍ່ມາ ເປັນວິທີຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໃໝ່ເຂົ້າມາເລີ່ມໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນ ເຊິ່ງການອອກແບບ Onboarding ທີ່ດີອາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໃໝ່ການເປັນຜູ້ໃຊ້ງານປະຈຳຫຼັງຈາກດາວໂຫຼດແອັບ. Onboarding tutorial ແມ່ນຫຍັງ? Onboarding tutorial ເປັນຊຸດໜ້າທີ່ສະແດງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໃນກໍລະນີໃຊ້ແອັບນັ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະປະກອບດ້ວຍ 3-4 ຈໍສະແດງພາບ ເພື່ອເປັນການແນະນຳຊີ້ແຈງຂໍ້ມູນເບຶ້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໄປນັ້ນຕ້ອງກະທັດຮັດໄດ້ໃຈຄວາມບໍ່ຍືດຍາວ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ນັກອອກແບບ UX (user experience) ຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶເຖິງເວລາສ້າງ Onboarding ເຊິ່ງປະກອບ 3 ພາກສ່ວນຫຼັກໆດັ່ງນີ້: 1. ການທັກທາຍ (Greeting) ເປັນຂັ້ນຕອນຂອງການແນະນຳຄັ້ງທຳອິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮູ້ສຶກປະທັບໃຈ. ຄຳເວົ້າທີ່ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄຳວ່າ “HI”. ໃນຂະບວນການນີ້ ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວັງເພື່ອບໍ່ໃຫ້ການທັກທາຍມັນຍາວນານເກີນໄປຈົນຜູ້ໃຊ້ງານເກີດຄວາມຫງຸດຫງິດ ຢຸດການໃຊ້ທັນທີ. 2. ການໃຫ້ຂໍ້ມູນ (Information) ພາກສ່ວນນີ້ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນເລີຍກໍວ່າໄດ້ ເພາະເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງໃນພາກສ່ວນນີ້ ຄວນເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານຮັບຮູ້ເຖິງຄຸນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ …

5 ຫຼັກການ ສຳລັບການສ້າງແອັບເພື່ອມອບປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ… ການອອກແບບ ແລະ ການປັບໃຊ້ແອັບ ແມ່ນບໍ່ງ່າຍເລີຍ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແມ່ນມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແອັບຂອງທ່ານອາດຈະມີລັກສະນະ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກຕອນທີ່ຖືກເປີດໂຕຄັ້ງທຳອິດຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ປັດຈຸບັນ. ຄວາມສຳເລັດຂອງແອັບພລິເຄຊັນສະໄໝໃໝ່ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າ ແອັບນັ້ນສາມາດປັບຕົວ ແລະ ເຕີບໂຕໄປພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ດີເທົ່າໃດ, ເຊິ່ງນັກພັດທະນາຂອງທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຟີເຈີໃໝ່ໆ ທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ເໜືອກວ່າຄູ່ແຂ່ງ. . ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາເທຣນ ຫຼື ໂອກາດ ໃນອະນາຄົດໄດ້ຕະຫຼອດ ແຕ່ທ່ານສາມາດສ້າງແອັບຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ (scalability) ແລະ ສ້າງເອກກະລັກ (identity) ທີ່ເປັນຫົວໃຈຫຼັກໃນການສ້າງແອັບ. ຖ້າທ່ານປະຕິບັດຕາມຫ້າຫຼັກການຕໍ່ໄປນີ້, ທ່ານຈະສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເພີດເພີນໄດ້ເຖິງວ່າເທຣນຈະປ່ຽນໄປກໍ່ຕາມ. 1. ສ້າງຕາມມາດຕະຖານແບບເປີດກວ້າງ ໜຶ່ງໃນສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ເປັນເອກກະລັກ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ ຕ້ອງຮູ້ວ່າມາດຕະຖານໃດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບແອັບຂອງທ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຫຼາຍບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຮອງຮັບເອົາມາດຕະຖານ ແລະ ໂປໂຕຄອນ (Standards and Protocols) ຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: OAuth 2.0, OpenID Connect (OIDC), SAML …

ຂັ້ນຕອນການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ

Step by step of mobile app Development Step 1: ໄອເດຍໃນການສ້າງແອັບພລິເຄຊັນ ເວລາເຮັດແອັບຂອງຕົນເອງເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຢ່າງໜ້ອຍຕ້ອງຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໄດ້ເສຍກ່ອນ: 1 ຈຸດປະສົງການສ້າງແອັບຂຶ້ນມາ (App Objectives) – ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຢາກສ້າງແອັບຂຶ້ນມາ? – ແອັບທີ່ຈະສ້າງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບທຸລະກິດໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ? -ເປັນຄວາມຄິດທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າອີງໃສ່ກຸ່ມລູກຄ້າຂອງຕົນເອງ? – ມີຊັບພະຍາກອນ, ແຫຼ່ງທຶນພຽງພໍໃນການສ້າງ ແລະ ໂປຣໂໝດບໍ່? 2 ກຸ່ມລູກຄ້າ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ງານ (Target Audiences) – ກຸ່ມລູກຄ້າແມ່ນໃຜ? ຜູ້ໃຊ້ງານມີສັກກະຍະພາບຫຼາຍປານໃດ? 3 ການພັດທະນາແອັບໃຫ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ (App USP/Unique Selling point) – ຟີເຈີເດັດໆທີ່ສຳຄັນມີຫຍັງແດ່? – ຈຸດເດັ່ນຂອງແອັບແມ່ນຫຍັງ? ແຕກຕ່າງກັບເຈົ້າອື່ນແນວໃດ? – ເປັນຫຍັງຕ້ອງມາໃຊ້ແອັບຂອງເຮົາ? 4 ວິເຄາະຄູ່ແຂ່ງ (Competitors Analysis) – …

6 ວິທີທົບທວນຕົນເອງໃຫ້ພ້ອມກັບການເລີ່ມຕົ້ນວຽກໃໝ່

ທ່ານເປັນບໍ່? ຕັ້ງໃຈກັບການເຮັດວຽກ ແຕ່ກໍຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ…. ລອງໃຊ້ 6 ວິທີທົບທວນຕົນເອງໃຫ້ພ້ອມກັບການເລີ່ມຕົ້ນວຽກໃໝ່ ທີ່ພວກເຮົາຈະມາແນະນຳໃນມື້ນີ້. ເມື່ອເຮົາຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາໃນການຄິດຄົ້ນງານ, ພະຍາຍາມແລ້ວແຕ່ກໍບໍ່ມີໄອເດຍອອກມາເລີຍ…. ນັ້ນອາດເປັນຍ້ອນເຮົາເລືອກຊ່ວງເວລາໃນການສ້າງສັນຜົນງານ ບໍ່ກົງກັບທຳມະຊາດຂອງຮ່າງກາຍ (Natural Circadian Clock). ຄວາມເປັນຈິງແມ່ນ ເຮົາຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ “ໂມງຊີວະພາບ” ເພາະສິ່ງນີ້ເປັນການຄວບຄຸມເວລາການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍ ທັງຍັງກຳນົດຊ່ວງເວລາໃນການຫຼັ່ງຂອງຮໍໂມນ ແລະ ກຳນົດອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍອີກດ້ວຍ. ຜົນວິໄຈທາງວິທະຍາສາດບອກວ່າ ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດມີການຈັດສັນຮໍໂມນບໍ່ຄືກັນ ເຮັດໃຫ້ມີບາງຊ່ວງເວລາທີ່ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າຊ່ວງເວລາອື່ນໆເຊັ່ນ “ຕອນເຊົ້າ” ເຊິ່ງເປັນເວລາທີ່ເໝາະກັບວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນເຊັ່ນ: ງານຂຽນ, ງານສິນລະປະ, ຊ່ວງເວລານີ້ຖືກພິສູດໂດຍນັກວິທະຍາສາດແລ້ວວ່າເປັນຕອນທີ່ສະໝອງເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນໄດ້ດີກວ່າຊ່ວງເວລາອື່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສະໝອງສ່ວນໜ້າ (Prefrontal - Cortex) ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດອີກດ້ວຍ ເພາະຍັງບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ເລີ່ມຄິດວຽກ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະໝອງຈຶ່ງໂລ່ງ ແລະ ພ້ອມຮັບໄອເດຍໃໝ່ໆຫຼາຍກວ່າເວລາອື່ນ. ນອກຈາກການຄິດງານສ້າງສັນໃນຕອນເຊົ້າແລ້ວ ກໍຍັງມີອີກຊ່ວງເວລາທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງເຮົານັ້ນ ກໍຄືຊ່ວງເວລາທີ່ເຮົາຢຸດເຮັດວຽກແລ້ວປ່ຽນບັນຍາກາດໄປເຮັດກິດຈະກຳທີ່ມັກ ເຊັ່ນ: ອອກໄປຢ່າງຫຼີ້ນ ຫຼື ອ່ານໜັງສືທີ່ມັກ, ເຮົາເອີ້ນຊ່ວງເວລານີ້ວ່າ “Newton Phase” ເຊິ່ງມີທີ່ມາ ມາຈາກການທີ່ “ໄອແຊັກ ນິວຕັນ” ຄິດຄົ້ນທິດສະດີແຮງດຶງດູດໄດ້ …

10 ປະການ ຂອງການອອກແບບທີ່ດີມີຫຍັງແດ່?

ການອອກແບບຂອງເຮົາດີພໍແລ້ວ ຫຼື ຍັງ? ລອງມາກວດເບິ່ງ 10 ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ເລີຍ!!! . ທຸກຢ່າງໃນໂລກລ້ວນແຕ່ຕ້ອງມີການອອກແບບກ່ອນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນແທ້ ຖ້າບໍ່ມີການຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈໃດໆເລີຍ ທຸກຄົນກໍສາມາດປະກອບອາຊີບເປັນນັກອອກແບບໄດ້…ແຕ່ຖ້າມີການຄຳນຶງເຖິງປັດໄຈຕ່າງໆແລ້ວ ແບບໃດທີ່ເອີ້ນວ່າ “ການອອກແບບທີ່ດີ” ມື້ນີ້ Comet ຈະພາທຸກຄົນໄປຫາຄຳຕອບກັນ!!! . 1. ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງເປັນນະວັດຕະກຳ🤓 . ເມື່ອມີໂອກາດໃນການອອກແບບສິ່ງຂອງໃດໜຶ່ງ ເຮົາຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າການອອກແບບຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ເກີດສິ່ງໃໝ່ໆ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕົວ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕອນນັ້ນໃຫ້ໄດ້! . 2. ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າມີປະໂຫຍດ👍 . ໜຶ່ງໃນປັດໄຈທີ່ໃຊ້ວັດແທກຄວາມສຳເລັດຂອງການອອກແບບ ກໍຄືປະໂຫຍດຂອງມັນເອງ ໂດຍຈະມີລະບົບການໃຊ້ງານ ຫຼື ໜ້າທີ່ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ປະໂຫຍດຂອງມັນຫຼຸດລົງໄປ. . 3. ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງມີຄວາມງົດງາມ💐 . ຄວາມສວຍງາມຂອງການອອກແບບຈະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄວາມສຸກທາງສາຍຕາສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ຢ່າລືມຄຳນຶງເຖິງລະບົບທີ່ເຮົາວາງໄວ້ນຳ ງາມຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້! . 4.ການອອກແບບທີ່ດີ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານເຂົ້າໃຈໃນສິນຄ້າຂອງເຮົາ🤔 . ຈະຕ້ອງມີຄວາມຊັດເຈນໃນຕົວເອງບໍ່ຊັບຊ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ກັບການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ. . 5. ການອອກແບບທີ່ດີ …

Meituan Dianping ແພລັດຟອມແອັບພລິເຄຊັນຂອງຄົນຈີນທີ່ແຊງໜ້າ ele.me ຂອງ Alibaba

ເມື່ອເວົ້າເຖິງທຸລະກິດ Food Delivery ເຮົາຄົງຈະຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າເປັນອຸດສະຫະກຳທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງດຸເດືອດ ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຜູ້ຫຼິ້ນລາຍໃຫຍ່ກໍຈະມີ Grab, LINEMAN, ແລະ ໃນບ້ານເຮົາກໍຍັງມີ Foodpanda ແລະ Goteddy. ແຕ່ສຳລັບອ້າຍໃຫຍ່ແບບຈີນແລ້ວ ຜູ້ທີ່ຊະນະໃນເກມຄັ້ງນີ້ ຄົງໜີບໍ່ພົ້ນແບຣນ “Meituan Dianping” “Meituan ” ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2010 ໂດຍທ່ານ Wang Xing ຊ່ວງນັ້ນເປັນຊ່ວງທີ່ທຸລະກິດ Group buying ຫຼື ການຊື້ແບບກຸ່ມກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍທີ່ຜູ້ຂາຍສິນຄ້າລາຄາຖືກໃຫ້ກັບຜູ້ຊື້ຖ້າຈຳນວນຊື້ຫຼາຍພໍ ໃນຂະນະນັ້ນ Groupon ຄືບໍລິສັດສະຕາດອັບທີ່ໃຫ້ບໍລິການການຊື້ແບບກຸ່ມທີ່ມາແຮງຫຼາຍ. ທ່ານ Wang Xing ຈຶ່ງນຳໂມເດວຂອງ Groupon ມາສ້າງບໍລິສັດຂອງເຂົາຊື່ວ່າ “Meituan”. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວຍັງພະຍາຍາມອອກແບບແພລັດຟອມໃຫ້ມີບໍລິການອື່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດ Food Delivery, ຊື້ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ, ຣີວິວຮ້ານອາຫານ ໆລໆ ກ່ອນຈະມາເປັນ Meituan Dianping ທັງສອງເຄີຍແຍກການໃຫ້ບໍລິການຢ່າງຊັດເຈນກໍຄື: ໃນຕອນນັ້ນ …

ເງິນດີຈີຕອນ ປ່ຽນໂລກໄດ້ແທ້ຫວາ!?

ທ່ານຄິດວ່າ…. ເງິນດີຈີຕອນ ປ່ຽນໂລກໄດ້ແທ້ຫວາ!? ປັດຈຸບັນເຮົາຈະໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ ບລັອກເຊນ (Blockchain Technology) ແລະ ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ (Cryptocurrency) ຫຼາຍຂຶ້ນ, ບາງຄົນເຫັນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໂອກາດໃນໂລກຍຸກໃໝ່ ແຕ່ບາງຄົນບອກວ່າມັນເປັນພຽງແຊຣ໌ຕ່ອງໂສ້ແບບໜຶ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ ເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວຄຳສອງຄຳນີ້ອາດຈະມີຂອງດີເຊື່ອງຢູ່ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ. #BlockchainTechnology ບລັອກເຊນປຽບຄືກັບເຄືອຂ່າຍການເກັບຂໍ້ມູນແບບໜຶ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຂົ້າກັນ ໂດຍທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດຽວກັນແບບໂປ່ງໃສ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີຜິດພາດ; ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ມີການນຳເຕັກໂນໂລຢີບລັອກເຊນມາປະຍຸກໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ລວມເຖິງທຸລະກຳທາງການເງິນທີ່ຕ້ອງການທັງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແຕ່ຍັງຄົງຄວາມປອດໄພ ກວດສອບໄດ້ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຈົນເກີດເປັນ “ບິດຄອຍ” Bitcoin ເງິນດີຈີຕອນສະກຸນທຳອິດຂອງໂລກ ລວມເຖິງສະກຸນເງິນໃໝ່ໆ ແບບ ອີເທີຣຽມ (Ethereum) ແລະ ອື່ນໆອີກ 3,000 ສະກຸນ. ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ບິດຄອຍ ເປັນໜຶ່ງໃນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ (Cryptocurrency) ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະມັນເປັນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ມີມູນຄ່າສູງທີ່ສຸດ ແລະ ມີອັດຕາການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບິດຄອຍ ຈຶ່ງກາຍເປັນຊັບສິນທາງເລືອກທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທົ່ວໂລກ ຈົນຫຼາຍອົງກອນສົນໃຈຫັນປ່ຽນມາລົງທຶນ-ເກງກຳໄລໃນ ບິດຄອຍ ແລະ …