Graphic Designer Full-Time

ທາງບໍລິສັດ ໂຄເມັດ ດິຈິຕອນ ເອເຈນຊີ່ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດ້ານສາຍ Graphic Designer

 • ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ Graphic Design
 • ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ໃສ່ໃຈລາຍລະອຽດ
 • ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໃດ້ໃນລະດັບກາງຂຶ້ນໄປ
 • ຮູ້ນຳໃຊ້ເຄຶ່ອງມື Adobe Creative Suite
 • ກະກຽມແຜນງານ ແລະ ອອກແບບ Artwork
 • Send your cv and portfolio (if any) to

  job@comet.la

  If any question call

  02056160991