ເປັນອາສາສະໝັກໄດ້ ພຽງແຕ່ມີແອັບ Be My Eyes

Comet Digital Agency Laos / Blog  / Uncategorized  / ເປັນອາສາສະໝັກໄດ້ ພຽງແຕ່ມີແອັບ Be My Eyes

ເປັນອາສາສະໝັກໄດ້ ພຽງແຕ່ມີແອັບ Be My Eyes

Be My Eyes ເປັນແອັບພລິເຄຊັນຟຣີເທິງແພັດຟອມໂທລະສັບ ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການສ້າງແອັບນີ້ຂຶ້ນມາແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນທີ່ບົກພ່ອງທາງດ້ານສາຍຕາ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຮົາເອງສາມາດເປັໜນໜຶ່ງໃນການເປັນ Volunteer.
Be My Eyes ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 2012 ທີ່ປະເທດເດັນມາກ ໂດຍທ່ານ Hans Jørgen Wiberg ຊ່າງເຟີນິເຈີ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມບົກພ່ອງດ້ານສາຍຕາ.
ຈາກການຢູ່ສະມາຄົມຜູ້ພ້ການທາງດ້ານສາຍຕາຈຳເປັນຕ້ອງມີການໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນໃນການແກ້ບັນຫາເລັກນ້ອຍໆ.
ໄອເດຍເຫຼົ່ານີ້ເກີດຈາກການທີ່ໝູ່ ຫຼັງຈາກທີ່ແນະນຳໃຫ້ທ່ານ Hans Jørgen Wiberg ໂທລົມວີດີໂອ (Video Call) ນຳໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄອບຄົວເພື່ອພວກເຂົາຊ່ວຍເຫຼືອກບັນຫາເລັກໆນ້ອຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ພົບແຕ່ລະມື້ ເພິ່ນເຊື່ອວ່າເທັກໂນໂລວິດີໂອຄໍຈະມາຊ່ວຍໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງພຶ້ງພາອາໄສໝູ່ຄູ່ໝູາເພື່ອນ ແຕ່ເປັນການຮ່ວມຕົວຂອງອາສາສະໝັກທົ່ວໂລກ.
ໄດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2015 ໂດຍມີອາສາສະໝັກ 4,000,000 ລ້ານກວ່າຄົນ. ພາຍໃນຕົວແອັບສາມາດເຂົ້າເຖິງ 180 ພາສາທົ່ວໂລກ ໜຶ່ງໃນຫັ້ນມີພາສາລາວເຮົານຳເດີ້

ປະຈຸບັນມີຜູ້ໃຊ້ງານ 05 ລ້ານກວ່າຄົນເ ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມອາສາສະໝັກ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງນີ້:
ອາສາສະໝັກທົ່ວໂລກ: 4,765,982
ຜູ້ຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ: 312,027
ປະເທດ: 150+
ພາສາ:180+
ດຽວມາເບິ່ງວ່າໃນຕົວແອັບເປັນມີໜ້າຕາເປັແນວໃດ?

1. ຕິດຕັ້ງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ເມື່ອເຂົ້າໄປກໍຈະຖາມເຖິງການຂໍອະນຸຍາດນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
2. ຫຼັງຈາກນັ້ນທາງແອັບກໍຈະໃຫ້ເຮົາເລືອກລະຫວ່າງ I need visual assistance ຫຼື I’d like to be volunteer

3. Sign In ຕັ້ງ Account ຕົນເອງ
4. Give Assess ທຸກຢ່າງທັງໄມໂຄໂຟນ, ກ້ອງ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນຂ້າງນອກ

ຫຼັກໆໜ້າແອັບມີ 02 ໜ້າ
ໜ້າທຳອິດແມ່ນສະແດງຈຳນວນຕົວເລກຜູ້ໃຊ້ງານ ແລະ ຕັ້ງຄ່າວ່າເຮົາຈະເລືອກພາສາໃດ ເຊິ່ງບໍ່ມີຍັງຊັບຊ້ອນ ມີແຕ່ເຮົາເຂົ້າຕັ້ງຄ່າເພື່ອເລືອກພາສາໄວ້ (ເພາະມັນຈະມີຜົນຕໍ່ຜູ້ທີ່ຢາກໃຫ້ເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງເຮົາເລືອກພາສາຫຼັກແມ່ນພາສາອັງກິດ ຮອງມາແມ່ນພາສາລາວ ແລະ ໄທ) ສ່ວນໜ້າທີ່ສອງແມ່ນບົດຄວາມເອົາໄວ້ໃຫ້ເຮົາອ່ານກັນ.
ທາງແອັບເພິ່ນກໍຍັງບອກມາວ່າ ເຖິງໂຫຼດແອັບຊ່ວງທຳອິດ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໃຜໂທມາ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ເພາະອາສາສະໝັກເພິ່ນຫຼາຍອີ່ຫຼີ່ ທາງເຮົາເອງກໍໂຫຼດມາໄວ້ ເພື່ອມື້ໜຶ່ງອາດໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເຖິງວ່າຈະເປັນເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆ
ອີກໃນກໍລະນີຖ້າເຮົາບໍ່ຫວ່າງໃນການຮັບສາຍ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເພາະມີອາສາະໝັກຈະມາຮັບແທນເຮົາສະເໝີ.
ໝາຍເຫດ: ມີຄົນໂທມາຄືກັນ ເຮົາສຳພັດກຳລັງຈະຮັບ ເແຕ່ຖືກອາສາະໝັກຜູ້ອື່ນຮັບແທນ.

No Comments
Post a Comment