5 ຫຼັກການ ສຳລັບການສ້າງແອັບເພື່ອມອບປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

Comet Digital Agency Laos / Blog  / Uncategorized  / 5 ຫຼັກການ ສຳລັບການສ້າງແອັບເພື່ອມອບປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

5 ຫຼັກການ ສຳລັບການສ້າງແອັບເພື່ອມອບປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ… ການອອກແບບ ແລະ ການປັບໃຊ້ແອັບ ແມ່ນບໍ່ງ່າຍເລີຍ.
ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແມ່ນມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແອັບຂອງທ່ານອາດຈະມີລັກສະນະ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກຕອນທີ່ຖືກເປີດໂຕຄັ້ງທຳອິດຫຼາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ປັດຈຸບັນ. ຄວາມສຳເລັດຂອງແອັບພລິເຄຊັນສະໄໝໃໝ່ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າ ແອັບນັ້ນສາມາດປັບຕົວ ແລະ ເຕີບໂຕໄປພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ດີເທົ່າໃດ, ເຊິ່ງນັກພັດທະນາຂອງທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຟີເຈີໃໝ່ໆ ທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ເໜືອກວ່າຄູ່ແຂ່ງ.
.
ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຄາດເດົາເທຣນ ຫຼື ໂອກາດ ໃນອະນາຄົດໄດ້ຕະຫຼອດ ແຕ່ທ່ານສາມາດສ້າງແອັບຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ (scalability) ແລະ ສ້າງເອກກະລັກ (identity) ທີ່ເປັນຫົວໃຈຫຼັກໃນການສ້າງແອັບ. ຖ້າທ່ານປະຕິບັດຕາມຫ້າຫຼັກການຕໍ່ໄປນີ້, ທ່ານຈະສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ເພີດເພີນໄດ້ເຖິງວ່າເທຣນຈະປ່ຽນໄປກໍ່ຕາມ.
1. ສ້າງຕາມມາດຕະຖານແບບເປີດກວ້າງ
ໜຶ່ງໃນສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນພິຈາລະນາແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ເປັນເອກກະລັກ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນ ຕ້ອງຮູ້ວ່າມາດຕະຖານໃດທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມກັບແອັບຂອງທ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຫຼາຍບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຮອງຮັບເອົາມາດຕະຖານ ແລະ ໂປໂຕຄອນ (Standards and Protocols) ຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: OAuth 2.0, OpenID Connect (OIDC), SAML 2.0, ແລະ SCIM.
ຖ້າທ່ານກຳນົດມາດຕະຖານທີ່ທ່ານຕ້ອງການຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ຫຼື ແຈ້ງພວກເຂົາໃຫ້ຊາບແຕ່ລ່ວງໜ້າ, ພວກເຂົາກໍຈະຊ່ວຍແນະນຳກົນລະຍຸດທີ່ໝັ້ນຄົງ ພ້ອມການສະໜັບສະໜູນນັກພັດທະນາຂອງທ່ານແບບສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ສຳລັບກໍລະນີຕ່າງໆທີ່ທ່ານໃຊ້ງານ. ການນຳເອົາມາດຕະຖານແບບເປີດມາໃຊ້ ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງຄື:
– ຫລຸດຜ່ອນເວລາໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ.
– ຫຼຸດຕົ້ນທຶນສ່ວນເກີນ ເນື່ອງຈາກມີການປັບໂຄງສ້າງໜ້ອຍລົງ.
– ເຮັດໃຫ້ການຢືນຢັນຕົວຕົນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ປະເດັນສຸດທ້າຍ, ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດສຳລັບໄລຍະຍາວ ການກວດສອບຕົວຕົນ ຈະໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອບໍ່ຖືກລົບກວນ, ເຊິ່ງມັນຈະສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລູກຄ້າທີ່ມາຈາກແອັບ ຫຼື ບໍລິສັດຕ່າງໆ. ຖ້າຫາກລູກຄ້າເກີດມີຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະ ເກີດມີການບອກຕໍ່ແບບປາກຕໍ່ປາກກ່ຽວກັບແອັບເຮົາໃນທາງບວກ ເຊິ່ງກໍຈະເຮັດໃຫ້ດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ງານໃໝ່ໄດ້.
2. ສ້າງສູນກາງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້
ຖ້າທີມງານຂອງທ່ານເຄີຍເປີດໂຕແອັບຫຼາຍໆແອັບ ແຕ່ລະແອັບກໍຈະມີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຊໍ້າກັນ ແລະ ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ເຊິ່ງທ່ານອາດຈະປະສົບກັບບັນຫາໂດຍກົງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ການບໍລິຫານຈັດການບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຫຼາຍໆແຫ່ງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ແລະ ຖ້າຂໍ້ມູນຂອງລູກຄ້າຖືກເກັບມ້ຽນ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍໄປແຕ່ລະບ່ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆໄດ້.
ໃນຍຸກທີ່ລູກຄ້າຄາດຫວັງກ່ຽວກັບປະສົບການທີ່ດີ, ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາໄດ້. ການລວມຂໍ້ມູນ ແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນໃນການທຳຄວາມຮູ້ຈັກວ່າລູກຄ້າຂອງທ່ານແມ່ນໃຜ ແລະ ພວກເຂົາຕ້ອງການຫຍັງ ຈາກນັ້ນທ່ານຈຶ່ງສາມາດໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ເນື້ອຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ່ພວກເຂົາ.
ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຈັດການຜູ້ໃຊ້ນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປັບຂະໜາດ ຫຼື ປັບຕົວໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນຮັບຮອງຊຸດດຽວກັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.
3. ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
ລູກຄ້າຕ້ອງການປະສົບການການໃຊ້ງານທີ່ລຽບງ່າຍ ແລະ ຄຸ້ມຄ່າ ທີ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ເຊິ່ງໝາຍເຖິງທ່ານຕ້ອງອອກແບບຂະບວນການຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.
ໃນບັນດາປະສົບການເຫຼົ່ານີ້, ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະທັບໃຈໃນເທື່ອທຳອິດໃນການເປີດໃຊ້ແອັບ ແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເມື່ອລູກຄ້າເລີ່ມໃຊ້ແອັບຂອງທ່ານ, ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນທີ່ສະດວກສະບາຍນັ້ນ ສາມາດສ້າງຄວາມປະທັບໃຈເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້, ແທນທີ່ຈະເປັນຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ເຂັ້ມງວດ ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນລູກຄ້າຫຼາຍ, ແຕ່ປ່ຽນມາໃຊ້ຮູບແບບ progressive profiling ເພື່ອເຊື້ອເຊີນລູກຄ້າໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ເຮົາແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ໃນວິທີທີ່ພວກເຂົາຮູ້ສຶກສະບາຍ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແອັບຂອງທ່ານມີຄວາມເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນຄວນເລືອກໃຊ້ວິທີການ Sign in ເຂົ້າໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ. ວິທີການນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າຂອງທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຈັດການໂປຣໄຟລ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງພວກເຂົາເອງໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງອາໄສຝີມືຂອງນັກພັດທະນາຊອບແວ.
ຈັບຄູ່ກັບບັນດາຄູ່ຄ້າທີ່ເປັນຜູ້ໃຊ້ສ່ວນກາງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເກັບກຳຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງນັກພັດທະນາ ແລະ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ.
4. ເປີດ ecosystem
Real scalability ໝາຍເຖິງການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວໄປສູ່ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ກໍຄືການເຄື່ອນທີ່ໄປຫາລູກຄ້າ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເພີ່ມຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ຂະຫຍາຍກໍລະນີການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ. ລະບົບປິດແມ່ນເປັນອຸປະສັກທີ່ຂັດຂວາງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດ, ທ່ານຕ້ອງມີແພລັດຟອມແບບເປີດ ເພື່ອນັກພັດທະນາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ໃນການເຂົ້າເຖິງ API ແລະ ໂຄ໊ດ.
ໃນ ecosystem, ນັກພັດທະນາຕ້ອງສາມາດ:
– ມີຄວາມໄວໃນການລົງທະບຽນເພື່ອເລືອກ API ພ້ອມກັບ Scoped access
– ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ API ຫຼື ແອັບພລິເຄຊັນ, ແລະ ເລີ່ມໂຕ້ຕອບກັບ API ຂອງທ່ານ
ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້ໄດ້, ບັນດາບໍລິສັດຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງນັກພັດທະນາເຊັ່ນ: ກະແຈ API, ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ສິດພວກເຂົາທັງ single-tenant ແລະ multi-tenant architectures.
ມີອົງປະກອບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກທີ່ທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາເມື່ອທ່ານເປີດ ecosystem ເຊັ່ນ: ການໃຫ້ສິດທີມງານຂອງທ່ານເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ເພື່ອສ້າງ API, ແລະ ຖ້າທ່ານສະເໜີ API ຈາກພາຍນອກ, gate ແລະ monetize ຈະເຂົ້າເຖິງ premium resources ໃນຂະນະທີ່ສະເໜີຮູບແບບພື້ນຖານ ສຳລັບນັກພັດທະນາພາຍນອກ. ວິທີການນີ້ສາມາດນຳໄປສູ່ການມີຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ມີການນຳໃຊ້ທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ໃໝ່ໆ.
5. ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ສຳລັບຄົນຈຳນວນຫຼາຍຖ້າເວົ້າເຖິງຂອບເຂດຂອງການລະເມີດຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານໃນທາງທີ່ຜິດ ແລະ ການໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດການເຮັດໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນປອດໄພ ແລະ ຮັກສາຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຖືເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມຂໍ້ມູນໃນແອັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການສ້າງມາດຕະຖານທີ່ເປີດກວ້າງ, ເປັນສູນກາງບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້, ແລະ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ເຊິ່ງທັງໝົດທີ່ເວົ້າມານັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີລະດັບຄວາມປອດໄພທີ່ຫຼາຍ. ກົນລະຍຸດທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ ຈະສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ຫຼື ປັບຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜູ້ສ້າງມາດຕະຖານແບບເປີດກວ້າງລ້ວນແລ້ວແຕ່ພາກັນອອກແບບແພລັດໃໝ່ໆຢູ່ຕະຫຼອດ ເພື່ອປ້ອງກັນຊ່ອງວ່າງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍທາງໄຊເບີເຂົ້າມາໂຈມຕີ ເວລາທີ່ຂໍ້ມູນຖືກເກັບຢູ່ບ່ອນດຽວ, ແລະ ຖ້າທ່ານໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມ ກໍຄືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແອັບຂອງທ່ານຈະຖືກຮັກສາໄວ້ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ຈະຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈຳອີກດ້ວຍ.
ເຮົາມາເລີ່ມສ້າງແອັບທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ສຳລັບມື້ນີ້ ແລະ ມື້ອື່ນດີກວ່າ!
ແຕ່ລະຫ້າຫຼັກການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນ, ບໍລິສັດຕ່າງໆ ສາມາດສ້າງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ປັບຕົວແບບຢືດຢຸ່ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້. ໂດຍສະເພາະເມື່ອທ່ານໃຊ້ທັງຫ້າຫຼັກການຮ່ວມກັນ ທ່ານຈະສາມາດສ້າງແອັບທີ່ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນມື້ນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈ ວ່າແອັບຂອງທ່ານຢືກຢຸ່ນແບບປອດໄພ ຫຼື ບໍ່? ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາວິທີ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້.
ຂອບໃຈບົດຄວາມດີໆຈາກທ່ານ Bharat Bhat
ທີ່ມາ: https://www.okta.com/…/5-principles-for-building…/…
.
Comet Digital Agency ຮັບສ້າງແອັບ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນມືຖືໃຫ້ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
.
#CometDigitalAgency #InnovateTogether #MobileAppDev #softwarecompany #Laos

No Comments
Post a Comment