ເງິນດີຈີຕອນ ປ່ຽນໂລກໄດ້ແທ້ຫວາ!?

Comet Digital Agency Laos / Blog  / Uncategorized  / ເງິນດີຈີຕອນ ປ່ຽນໂລກໄດ້ແທ້ຫວາ!?

ເງິນດີຈີຕອນ ປ່ຽນໂລກໄດ້ແທ້ຫວາ!?

ທ່ານຄິດວ່າ…. ເງິນດີຈີຕອນ ປ່ຽນໂລກໄດ້ແທ້ຫວາ!?

ປັດຈຸບັນເຮົາຈະໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢີ ບລັອກເຊນ (Blockchain Technology) ແລະ ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ (Cryptocurrency) ຫຼາຍຂຶ້ນ, ບາງຄົນເຫັນວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໂອກາດໃນໂລກຍຸກໃໝ່ ແຕ່ບາງຄົນບອກວ່າມັນເປັນພຽງແຊຣ໌ຕ່ອງໂສ້ແບບໜຶ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ ເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວຄຳສອງຄຳນີ້ອາດຈະມີຂອງດີເຊື່ອງຢູ່ຫຼາຍກວ່າທີ່ທ່ານຄິດ.

#BlockchainTechnology

ບລັອກເຊນປຽບຄືກັບເຄືອຂ່າຍການເກັບຂໍ້ມູນແບບໜຶ່ງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຂົ້າກັນ ໂດຍທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດຽວກັນແບບໂປ່ງໃສ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ມີຜິດພາດ; ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ມີການນຳເຕັກໂນໂລຢີບລັອກເຊນມາປະຍຸກໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ ລວມເຖິງທຸລະກຳທາງການເງິນທີ່ຕ້ອງການທັງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແຕ່ຍັງຄົງຄວາມປອດໄພ ກວດສອບໄດ້ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື ຈົນເກີດເປັນ “ບິດຄອຍ” Bitcoin ເງິນດີຈີຕອນສະກຸນທຳອິດຂອງໂລກ ລວມເຖິງສະກຸນເງິນໃໝ່ໆ ແບບ ອີເທີຣຽມ (Ethereum) ແລະ ອື່ນໆອີກ 3,000 ສະກຸນ.

ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ບິດຄອຍ ເປັນໜຶ່ງໃນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ (Cryptocurrency) ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະມັນເປັນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນທີ່ມີມູນຄ່າສູງທີ່ສຸດ ແລະ ມີອັດຕາການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບິດຄອຍ ຈຶ່ງກາຍເປັນຊັບສິນທາງເລືອກທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກທົ່ວໂລກ ຈົນຫຼາຍອົງກອນສົນໃຈຫັນປ່ຽນມາລົງທຶນ-ເກງກຳໄລໃນ ບິດຄອຍ ແລະ ຊັບສິນດີຈີຕອນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຈະເຫັນໄດ້ໃນຂ່າວການເຂົ້າຊື້ບີດຄອຍຂອງບໍລິສັດລະດັບໂລກຢ່າງ Tesla ຈົນກາຍເປັນທີ່ກ່າວຂານວ່າ “ສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ກຳລັງປ່ຽນແປງໂລກ”.

#ການເຮັດທຸລະກຳກັບເງິນດີຈີຕອນ

ແມ່ນການເຮັດທຸລະກຳອອນລາຍທີ່ເປັນໄປດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີເທິງເຕັກໂນໂລຢີບລັອກເຊນ ເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງອາໄສຄົນກາງແບບທະນາຄານຈັດການອີກຕໍ່ໄປ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າຜ່ານທາງ ຫຼື ຄ່າບໍລິການທຸລະກຳອື່ນໆ ໃຫ້ກັບຄົນກາງ ພ້ອມທັງສາມາດເຮັດທຸລະກຳໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນທີ່ທຽບເທົ່າກັບຄວາມແຮງອິນເຕີເນັດຂອງເຮົານັ້ນເອງ.
ທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີບລັອກເຊນ ຍັງເປັນໂອກາດການລົງທຶນຮູບແບບໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເຊັ່ນ: ການຊຳລະເງິນອອນລາຍ (E-payment), ການລະດົມທຶນ (Crowdfunding), ການກູ້ຢືມແບບ Peer-to-Peer ໂດຍໃຊ້ເງິນດີຈີຕອນເປັນຫຼັກປະກັນ (Collateral Lending) ຫຼື ການກູ້ເງິນດີຈີຕອນ ເພື່ອໄປຂາຍສ້າງກຳໄລໃນຕະຫຼາດທີ່ລາຄາສູງກວ່າ ແລະ ນຳຫຼຽນທີ່ໄດ້ມາໄປຊື້ເງິນດີຈີຕອນໃນອີກຕະຫຼາດທີ່ລາຄາຕໍ່າກວ່າ ແລະ ນຳກັບໄປຄືນບ່ອນທີ່ເຮົາກູ້ມາ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດກຳໄລໄດ້ໃເວລາອັນສັ້ນພຽງບໍ່ຮອດນາທີ (Flash Loans) ເປັນຕົ້ນ.

ຈົນຕອນນີ້ລັດຖະບານໃນຫຼາຍໆປະເທດແມ່ນກຳລັງພັດທະນາສະກຸນເງິນດີຈີຕອນຂອງຕົນເອງໃນຮູບແບບສະກຸນເງິນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ (Central Bank Digital Currency: CBDC), ຕົວຢ່າງ: ຈີນ ເປັນປະເທດທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ໄດ້ເຮັດການທົດລອງໃຊ້ເງິນ “ຫຍວນດີຈີຕອນ” ຜ່ານແພລັດຟອມຊຳລະເງິນຜ່ານມືຖືຂອງປະຊາຊົນຈີນໄດ້ແທ້ ລວມເຖິງຍັງມີອີກຫຼາຍປະເທດ ທັງສິງກະໂປ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ເບຣຊິນ, ລັດເຊຍ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາ ແລະ ກຳລັງຈະເລີ່ມທີ່ຈະທົດລອງໃຊ້ສະກຸນເງິນແຫ່ງຊາດເປັນຂອງຕົນເອງ ລວມທັງພາກເອກະຊົນແບບ Facebook ກໍໄດ້ເຮັດການວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາສະກຸນເງິນດີຈີຕອນແບບ Libra ເພື່ອມາໃຊ້ໃນແພລັດຟອມຂອງຕົນເອງອີກດ້ວຍ.

ອ້າງອີງ:
https://library2.parliament.go.th/…/2560/feb2560-3.pdf
https://www.facebook.com/futuretrends.th/posts/1294230167610092
https://www.depa.or.th/th/article-view/blockchain-work
https://www.maruey.com/article/contentinbook/436

Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก?

Bitcoin & Blockchain 101 เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก


Comet Digital Agency ຮັບສ້າງແອັບ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນເທິງມືຖືໃຫ້ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
.
#CometDigitalAgency #InnovateTogether #MobileAppDev #SoftwareCompany #Laos

No Comments
Post a Comment