UX/UI Designer ຄວນຮູ້ຫຍັງແດ່?

Comet / Blog  / Uncategorized  / UX/UI Designer ຄວນຮູ້ຫຍັງແດ່?

UX/UI Designer ຄວນຮູ້ຫຍັງແດ່?

ຕ້ອງບອກວ່າ ສາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຄົງຈະໜີບໍ່ພົ້ນຕຳແໜ່ງ UX/UI ແລະ ສາຍງານອື່ນໆທີ່ຕ້ອງໃຊ້ທັກສະ UX/UI ເຊັ່ນ Product Owner ທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບວຽກດ້ານການອອກແບບ, ຈັດການ, ສ້າງສັນຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ສາຍນັກອອກແບບພັດທະນາເວັບໄຊ້.
ແຕ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ວ່າສາຍງານນີ້ມັນແມ່ນເຮັດຫຍັງກັນແທ້??
ສະນັ້ນ, ມື້ນີ້ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈນຳກັນເລີຍວ່າ UX/UI Designer ແມ່ນຫຍັງ?

User Experience (UX) ຫຼື ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ ແມ່ນຂະບວນການສ່ວນທີ່ອອກແບບການໃຊ້ງານຂອງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ (User) ເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ໃຊ້ ເຊັ່ນ: ໃຊ້ງານງ່າຍ, ມີລຳດັບຂັ້ນຕອນຊັດເຈນ, ໂດຍສາມາດຮູ້ຜົນຕອບຮັບໄດ້ຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງທີ່ທົດລອງໃຫ້ໃຊ້ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການ ເພື່ອໃຫ້ນຳມາພັດທະນາຕໍ່ໄປ.

User Interface (UI) ຫຼື ສ່ວນຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ກັບລະບົບ ແມ່ນສ່ວນທີ່ມາເຕີມເຕັມ UX ໃຫ້ອອກມາເປັນຮູບເປັນຮ່າງທີ່ດີສຳລັບຜູ້ໃຊ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການຈັດວາງອົງປະກອບ UI ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສວຍງາມ, ການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກອື່ນໆ.

ໂດຍລັກສະນະຂອງວຽກ UX/UI Designer ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່? ສາມາດແບ່ງການເຮັດວຽກເປັນ 2 ສ່ວນຄື:
1.User Experience (UX)
UX Designer ຈະຄອຍອອກແບບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ ໂດຍຈະຮວບຮວມ, ຄົ້ນຄວ້າ, ອອກແບບ, ທົດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນສິນຄ້າ ຫຼື ບໍລິການສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຊ້ ໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກອອກມາໃຫ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.
2.User Interface (UI)
UI Designer ຈະຕ້ອງອອກແບບສ່ວນທີ່ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ ຫຼື ການສື່ສານກັບຜູ້ໃຊ້ ເປັນໂຄ່ງຮ່າງ ວ່າມີຫຍັງຢູ່ໃນໜ້ານີ້ ແລະ ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບຫຍັງ? ຕ້ອງສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການອອກແບບສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຫຼາກຫຼາຍເຄື່ອງມື.

ແລ້ວຖ້າຢາກເປັນ UX/UI Designer ເຮົາຕ້ອງຮຽນຄະນະ ຫຼື ສາຂາຫຍັງ?
ສຳລັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ຢາກເປັນ UX/UI Designer ໃນປັດຈຸບັນ ມີມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປີດຮັບຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ, ສ່ວນຫຼາຍຈະສຶກສາຕໍ່ໃນສາຂາ Human-Computer Interaction (HCI) ແມ່ນການສຶກສາການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈການປະຕິສຳພັນ ລະຫວ່າງມະນຸດກັບຄອມພິວເຕີ.
ໂດຍເປັນການສຶກສາທີ່ເຊື່ອມໂຍງກ່ຽວເນື່ອງ ຂອງຫຼາຍໆສາດລວມເຂົ້າກັນ ເຊັ່ນ: ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ (computer science), ພຶດຕິກຳສາດ (behavioral science), ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະ ການອອກແບບ ເປັນຕົ້ນ.

UX/UI Designer ສາມາດເຮັດອາຊີບໃດໄດ້ແດ່?
ອາຊີບ UX/UI Designer ໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍອາຊີບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກອອກແບບເວັບໄຊ້, ນັດພັດທະນາເກມ, ນັກອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາໂລກຈຳລອງແບບ 3 ມິຕິ ລວມໄປເຖິງຜູ້ຄວບຄຸມງານສ້າງເກມກໍສາມາດເຮັດໄດ້.

ເຮົາຄວນຮຽນຮູ້ຫຍັງເພີ່ມແດ່ສຳລັບສາຍງານ UX/UI Designer?
ໝູ່ເພື່ອນຜູ້ໃດທີ່ສົນໃຈດ້ານການອອກແບບ UX/UI Designer ຄວນຕິດຕາມເທຣນ໌ການອອກແບບ ແລະ ສຶກສາດ້ານອົງກອນປະກອບຂອງສິນລະປະ, ຈິດຕະວິທະຍາ ລວມໄປເຖິງພຶດຕິກຳຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດການວັດຜົນໃນການອອກແບບໃຫ້ອອກມາສົມບູນ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ເປັນຈັ່ງໃດລູກເພສ ສຳລັບຂັ້ນຕອນການຮຽນຮູ້ສູ່ການເປັນ UX/UI Designer, ລູກເພສສາມາດເລີ່ມເຫັນກັນລະແມ່ນບໍ່ວ່າເປັນແນວໃດ? ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈຂຶ້ນລູກເພສສາມາດກັບໄປອ່ານ Article ກ່ຽວກັບ UX/ UI ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ https://www.facebook.com/CometDigitalAgency/posts/635416547406915

ບໍລິສັດ ໂຄເມັດ ດິຈິຕອນ ເອເຈນຊີ່ ຮັບສ້າງ/ພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນເທິງມືຖື.

ອ້າງອີງ:
https://www.facebook.com/CometDigitalAgency/posts/635416547406915
https://www.facebook.com/borntodev/posts/3825865207471744
#CometDigitalAgency #InnovateTogether #MobileAppDev #softwarecompany #Laos

No Comments
Post a Comment