Slack ແມ່ນຫຍັງ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີແຕ່ຄົນໃຊ້ ? ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍແນວໃດ?


ໃນຍຸກທີ່ໂລກເຮົາປັບໂຕເຂົ້າສູ່ຍຸກອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ກໍມີການໃຊ້ແພລັດຟອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍປະໂຫຍດໃນດ້ານຕ່າງ
ໆຫຼາຍຂື້ນ ເຊິ່ງແພລັດຟອມສຳຫຼັບການສື່ສານກັນພາຍໃນທີມແບບ Slack ທີ່ທາງທີມງານເຮົາຈະເວົ້າເຖິງໃນມື້ນີ້ ກໍມີການໃຊ້ງານເພີ່ມຂຶ້ນຈາກນະໂຍບາຍ Work From Home (WFH) ຈົນເຮັດໃຫ້ມີຍອດສະຖິຕິຜູ້ໃຊ້ງານພ້ອມກັນສູງເຖິງ 12 ລ້ານຄົນເລີຍ.

Slack ແມ່ນຫຍັງ ຄືມີແຕ່ຄົນໃຊ້?
Slack ແມ່ນ ແພລັດຟອມສຳຫຼັບການສື່ສານກັນພາຍໃນທີມ (team communication) ເຊິ່ງສາມາດແລກປ່ຽນໄອເດຍໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ຄວາມທຳມະດາ, code snippets, ຟາຍຮູບ, ວິດີໂອ, Link, ພ້ອມທັງຍັງໂພສໂຕ້ຕອບກັນຄື Social Network.
ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າ Slack ເປັນການລວມ Feature ຂອງ Twitter, Google Drive ແລະ Dropbox ມາໄວ້ໃນບ່ອນດຽວກັນ ແລ້ວເນັ້ນໃສ່ໃນການໃຊ້ “ເພື່ອເຮັດວຽກ” ບໍ່ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ຫຼິ້ນ, ເຊິ່ງທຳອິດ ສະຈ໊ວດ ບັດເຕີ້ຟິວ (Stewart Butterfield) ອະດີດຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Flickr ແລະ ເປັນຜູ້ສ້າງເກມ Glitch ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືສື່ສານກັນພາຍໃນທີມເທົ່ານັ້ນ, ເມື່ອໃຊ້ໄປໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ຈຶ່ງພົບວ່າແພລັດຟອມນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບ ຈຶ່ງນຳເອົາແພລັດຟອມນີ້ ມາພັດທະນາຕໍ່ໂດຍໃສ່ລູກຫຼິ້ນຕ່າງໆເຂົ້າໄປ ພ້ອມກັບປັບແຕ່ງໃຫ້ເບິ່ງເປັນຕາໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນກາຍມາເປັນ Searchable Log of All Conversation and Knowledge ຫຼື “Slack” (ທີ່ແປວ່າ ຄົນ, ເຄື່ອງມື, ຫຼື ເງິນ ທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ປະໂຫຍດໃນອົງກອນໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ) ກ່ອນຈະເປີດໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການໂດຍທົ່ວໄປໃນປີ 2013.

Slack ດີແນວໃດ, ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້?

1. ສາມາດແຊັດລົມວຽກແບບຕົວຕໍ່ຕົວກັບຄົນອື່ນໄດ້ຄືກັບ Platform Social Media
ເຮົາສາມາດແຊັດ, ໂທລົມ, ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ຜ່ານ Slack ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງສະລັບໄປໃຊ້ແພລັດຟອມ Social Media ເພື່ອສື່ສານກັນໃນ Whatsapp ຫຼື Line ທີ່ເວລາໃຊ້ໄປດົນໆ ກໍຈະພົບທັງຂໍ້ຄວາມຈາກໂຄສະນາ ແລະ ແຊັດຂອງຄົນອື່ນໆລວມກັນໄປໝົດ ເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາຊອກແຊັດທີ່ກ່ຽວກັບວຽກນັ້ນດົນເກີນໄປ ແຕ່ຖ້າໃຊ້ Slack ໃນການລົມວຽກໂດຍສະເພາະ ເວລາຊອກກໍຈະສະດວກ ບໍ່ເສຍເວລາເຮັດວຽກ ອີກທັງຍັງບໍ່ຖືກແຊັດອື່ນມາລົບກວນເວລາເຮັດວຽກອີກ.

2. ສື່ສານກັນໄດ້ສະດວກ ດ້ວຍ “Channels”
ໂດຍສາມາດແບ່ງ Channel ອອກຕາມການຈຳແນກຂອງເຮົາ ເຊັ່ນ: ພະແນກ, ໂປຣເຈັກ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ຕິດຕໍ່ຢູ່ກໍໄດ້ ໂດຍແຕ່ລະ Channel ຈະມີຈຸດສັງເກດງ່າຍໆ ຄືຊື່ຈະຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍສັນຍະລັກ # ເຊັ່ນ: #general ແລະ ແຕ່ລະ Channel ເຮົາສາມາດຈັດການໃຫ້ມີແຕ່ສະມາຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊື່ຫົວຂໍ້ນັ້ນໆໄດ້ ໂດຍຟັງຊັ່ນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຕິດຕໍ່ສະເພາະກຸ່ມຄົນທີ່ຕ້ອງການ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຂຶ້ນ.

3. ບໍ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມກໍໃຊ້ງານໄດ້
ພຽງເຂົ້າໄປທີ່ https://slack.com/ ກໍເລີ່ມໃຊ້ງານຜ່ານເວັບບາວເຊີໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງໂປຣແກຣມ ຫຼື ແອັບພຣິເຄຊັ່ນອື່ນໆ.

4. ຄົ້ນຫາຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຟາຍ ໃນ Channels ຫຼື Direct Messages ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຊອກຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຟາຍ ທີ່ເຄີຍໃຊ້ງານມາແລ້ວໄດ້ຢ່າງສະດວກ ເຊັ່ນ: ປົກກະຕິຝ່າຍຂາຍຈະເຮັດການຮວບຮວມຂໍ້ມູນມາໃຫ້ຝ່າຍແຜນການວາງແຜນ ເມື່ອເຮັດວຽກໄປໄລຍະໜຶ່ງ ແຜນການວາງແຜນເກີດຄວາມຕ້ອງການຢາກຊອກຫາສະເພາະ “ຂໍ້ມູນທີ່ລູກຄ້າສົ່ງມາ” ຈາກບັນດາຂໍ້ຄວາມທັງຫມົດທີ່ລົມໂຕ້ຕອບນຳພະນັກງານຂາຍ, ພຽງແຕ່ກົດຄົ້ນຫາ ແລ້ວພິມຂໍ້ຄວມມຄົ້ນຫາລົງໄປ ກໍຈະພົບກັບຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໄດ້ໂດຍງ່າຍ.

5. ສົ່ງຟາຍໃຫ້ກັນໄດ້ ອີກທັງບໍ່ມີວັນໝົດອາຍຸ ເຮັດໃຫ້ສາມາດກັບມາດາວໂຫຼດຟາຍເກົ່າໄດ້ຕະຫຼອດ
ປົກກະຕິເວລາສົ່ງວຽກໃຫ້ກັນຜ່ານແພລັດຟອມ Social Media ແບບ Whatsapp ຫຼື Line ຟາຍທີ່ສົ່ງໃຫ້ກັນໃນແຊັດຈະມີອາຍຸວັນທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດຟາຍໄດ້ຢູ່ ເມື່ອຜ່ານໄປໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວຈະບໍ່ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ອີກ ແຕ່ Slack ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດດາວໂຫຼດຟາຍທີທເຄີຍສົ່ງໃຫ້ກັນໄດ້ ເຖິງວ່າຈະດົນເທົ່າໃດກໍ່ຕາມ.

6. ສົ່ງໂຄ໊ດໃຫ້ກັນໄດ້ ດ້ວຍການສ້າງ Snippet
ໂຕນີ້ຫນ້າຈະຖືກໃຈບັນດາໂປຣແກຣມເມີທັງຫຼາຍ ທີ່ຕ້ອງການແບ່ງປັນໂຄ໊ດໃຫ້ກັນເບິ່ງເວລາເຮັດວຽກແລ້ວປະສົບບັນຫາ ເພາະເວລາສົ່ງໂຄ໊ດໃຫ້ກັນຕາມແພລັດຟອມ Social Media ຕ່າງໆ ໂຄ໊ດທີ່ໄດ້ຮັບມັກຈະມາໃນຮູບແບບທີ່ເປັນຂໍ້ຄວາມຍາວຕິດກັນ ເຮັດໃຫ້ອ່ານລຳບາກ ແຕ່ດ້ວຍ Snippet ນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນໂຄ໊ດທີ່ສົ່ງມາເປັນລະບຽບ ເຫັນແລ້ວອ່ານໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາຈັດການແປງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ເປັນໂຄ໊ດທີ່ອ່ານໄດ້ ຊ່ວຍທັງຫຍໍ້ເວລາໃນການສົ່ງໂຄ໊ດໃຫ້ກັນ ແຖມຍັງສາມາດຄັດລອກນຳໄປໃຊ້ຕໍ່ໄດ້ງ່າຍອີກດ້ວຍ.

7. ສາມາດເຮັດ Integration ເຊື່ອມຕໍ່ Slack ກັບແອັບພິເຄຊັ່ນອື່ນໆໄດ້
ເຊັ່ນ: Google Drive, Zoom, Gmail, Trello, Zapier ແລະ ອື່ນໆ.
ແບບເຄສຂອງ Zapier ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອເຮັດ Automation ແບບການແຈ້ງເຕືອນອັດຕະໂນມັດທັນທີຜ່ານ Slack ເມື່ອມີ Lead ລູກຄ້າໃຫມ່ເຂົ້າມາກໍໄດ້.
ໂດຍສາມາດກວດສອບລາຍຊື່ແອັບພຣິເຄຊັ່ນທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທີ່ https://slack.com/intl/en-th/apps

ຂໍ້ດີຂອງ Slack ມີຫຼາຍເລີຍແມ່ນບໍ່ລູກເພສ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດສະຫລຸບຂໍ້ດີຂອງ Slack ໄດ້ດັ່ງນີ້:

Slack -ອອກແບບມາສຳຫຼັບເຮັດວຽກເປັນທີມ ໂດຍສະເພາະມີລະບົບຈັດການສະມາຊິກຢ່າງເປັນລະບຽບ ແລະ ຄວບຄຸມໄດ້
ສາມາດຮັບສົ່ງຟາຍໄດ້, ຄົ້ນຫາຟາຍໄດ້ງ່າຍ ທັງຈາກຊື່ ຫຼື ຈາກຄົນສົ່ງ
-ຮອງຮັບສະມາຊິກໄດ້ຈຳນວນບໍ່ຈຳກັດ
-ສາມາດສ້າງຫ້ອງ ຫຼື Channel ເພື່ອແຍກທີມອອກຕາມໜ້າວຽກ
-Slack ມີທັງທາງເວັບໄຊ້, ໂປຣແກມເທິງ PC/Mac ແລະ ເທິງອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ທັງ iOS ແລະ Android
-Slack ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເບີໂທໃນການໃຊ້ງານ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກເວລາປ່ຽນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ງານ ຫຼື ຈະໃຊ້ຈັກເຄື່ອງກໍໄດ້
-ສະມາຊິກເຂົ້າມາໃໝ່ ສາມາດເຂົ້າໄປອ່ານແຊັດເກົ່າໆ ແລະ ເປີດເບິ່ງຟາຍເກົ່າໆກ່ອນໜ້າຈະເຂົ້າມາຮ່ວມກໍໄດ້
-ສາມາດເຊື່ອມ Slack ກັບບໍລິການດ້ານການເຮັດວຽກອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນ Dropbox, Google Drive ໆລໆ
-ໃຫ້ພື້ນທີ່ສຳຫຼັບເກັບຟາຍ 5GB ຟຣີ
-ດາວໂຫຼດຟຣີ ແລະ ບໍ່ມີໂຄສະນາມາລົບກວນ

ສະຫລຸບແລ້ວ Slack ເປັນເຄື່ອງມືສຳຫຼັບການສື່ສານກັນພາຍໃນທີມທີ່ດີອັນໜຶ່ງເລີຍ ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຟາຍ, ສົ່ງໂຄ໊ດ ແລະ ຊ່ວຍໃນການສື່ສານໃຫ້ສະດວກ ແຖມຍັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບ tool ອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍ, ທາງທີມງານເຮົາຢາກແນະນຳວ່າຖ້າໃຜຕ້ອງການເຄື່ອງມື ທີ່ມີໄວ້ສຳລັບສື່ສານກັນໃນທີມ ໃຫ້ລອງນຳໃຊ້ Slack ເບິ່ງເລີຍ.

ຮຽບຮຽງຂໍ້ມູນຈາກ:
https://slack.com/intl/en-la/features
https://www.fastcompany.com/3039579/slack
https://www.theverge.com/2014/10/31/7135639/slack-is-now-the-fastest-growing-workplace-software-ever
https://www.fastcompany.com/3026418/this-story-about-slacks-founder-says-everything-you-need-to-know-about-him
https://blog.newtonhq.com/4-things-wrong-with-slack-7c125d955881

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *