ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ Comet Digital Agency

ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່?
ບໍລິສັດໂຄເມັດ ດີຈີຕອນ ເອເຈນຊີ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 2019 ທີ່ ບ້ານ ໜອງດ້ວງເໜືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ປັດຈຸບັນໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ທີ່ ບ້ານ ເພຍວັດ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ 2019.
Comet (ໂຄເມັດ) ແມ່ນບໍລິສັດຫຍັງ?
ບໍລິສັດໂຄເມັດ ດີຈີຕອນ ເອເຈນຊີ ແມ່ນບໍລິສັດຮັບສ້າງ, ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາແອັບພິເຄຊັນເທິງມືຖື ໃນທຸກຂັ້ນຕອນ.
ສຳຫຼັບສິນຄ້າ ແລະ ກົນລະຍຸດທາງການຕະຫຼາດ ແມ່ນພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນແຕ່ລະດ້ານຂອງການສ້າງແອັບ. ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ (ຫຼື big data) ໃຫ້ເປັນກົນລະຍຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃກ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທາງທຸລະກິດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ພວກເຮົາມີປັດຊະຍາການອອກແບບທີ່ຄິດຫາຜູ້ໃຊ້ເປັນສູນກາງ ເຊິ່ງເປັນແນວທາງໃນການສ້າງສັນແອັບຂອງພວກເຮົາໃນທຸກໆຄັ້ງ. ທີມງານອອກແບບຂອງພວກເຮົາ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການກຳນົດ ແລະ ວາງຂອບເຂດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ ໂດຍຈັດຫາແນວທາງຂອງ UX / UI ທີ່ເໝາະສົມກັບຜູ້ໃຊ້.
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງວິສະວະກອນເຮົາ ແມ່ນໃຊ້ວິທີແບບ Agile ເປັນພື້ນຖານ ເພື່ອເປັນໂຕຮັບປະກັນວ່າ ການເຮັດວຽກພວກເຮົາມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນພໍ.
ພວກເຮົາຈະສົ່ງເສີມສ້າງ ແລະ ສົ່ງມອບແອັບ ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ບົກຜ່ອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ດີຕາມສັນຍາ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ.
ສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍກົງໄດ້ຜ່ານທາງຂໍ້ຄວາມ Messenger, ອີເມວ: contact@comet.la ຫຼື ເບີໂທ 020 56160911
#CometDigitalAgency #InnovateTogether #MobileAppDev #Laos

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *