ຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າອົງກອນແນວໃດ ໃຫ້ໄດ້ແບບບໍລິສັດຂອງ Elon Musk

Comet / Blog  / Uncategorized  / ຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າອົງກອນແນວໃດ ໃຫ້ໄດ້ແບບບໍລິສັດຂອງ Elon Musk

ຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າອົງກອນແນວໃດ ໃຫ້ໄດ້ແບບບໍລິສັດຂອງ Elon Musk

ວິທີຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າອົງກອນແບບ Elon Musk:
ໃນແຕ່ລະປີຈະມີຄົນສົນໃຈສະໝັກວຽກເຂົ້າ Tesla ປະມານ 5 ແສນຄົນ, ເຊິ່ງຈະມີຄົນຖືກເລືອກພຽງປີລະ 2,000 ກວ່າຄົນເທົ່ານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີພຽງແຕ່ 0.5% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດເຂົ້າມາຢູ່ໃນບໍລິສັດທີ່ມີນະວັດຕະກຳລະດັບໂລກແບບ Tesla ໄດ້…
ໃນຕອນໜຶ່ງຂອງໜັງສື

“Elon Musk : Tesla, Space X, and the Quest for a Fantastic Future”

ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ:

“ຊ່ວງເວລາທີ່ Tesla ຍັງເປັນບໍລິສັດນ້ອຍໆ ພະນັກງານໃໝ່ທຸກຄົນຕ້ອງຜ່ານການສະແກນຈາກລາວເສຍກ່ອນ ແລະ ເຖິງວ່າໃນປະຈຸບັນບໍລິສັດຈະໃຫຍ່ຂຶ້ນຈາກແຕ່ກ່ອນຫຼາຍ ແຕ່ ອີລອນ ກໍມັກຈະຫາເວລາເພື່ອມາສຳພາດພະນັກງານໃໝ່ແທນຝ່າຍ HR ຢູ່ສະເໝີ”

ຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈແມ່ນ ອີລອນ ມັສ ໃຊ້ເກນຫຍັງໃນການຄັດເລືອກຜູ້ສະໝັກທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທີມງານທີ່ສາມາດພາບໍລິສັດໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ໃນແບບທີ່ລາວຕ້ອງການໄດ້

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງໂຕຊີ້ວັດ ແລະ ຄຳຖາມ ໃນການຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າອົງກອນຂອງ ອີລອນ ມັສ

1. ພະຍາຍາມຊອກຫາຄວາມສາມາດພິເສດຂອງຜູ້ສະໝັກ
ອີລອນ ຈະຊອກຫາຜູ້ສະໝັກທີ່ທີຜົນງານທີ່ສຳເລັດ ແລະ ຈັບຕ້ອງໄດ້ມາກ່ອນ ຫຼື ເຄີຍຊະນະການແຂ່ງຂັນທີ່ຍາກໆມາກ່ອນ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຄົນທົ່ວໄປແກ້ໄດ້ຍາກ ເພາະວຽກຂອງ Tesla ມັກຈະຕ້ອງພົບກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ອີລອນ ຈຶ່ງມັກທີ່ຈະຊອກຫາ “ຄວາມພິເສດ” ໃນໂຕຂອງຄົນທີ່ມາສະໝັກວຽກ

2. ເປີດພື້ນທີ່ໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໄດ້ນຳສະເໜີຄຸ່ນຄ່າຂອງຕົນເອງ
ໂດຍ ອີລອນ ຈະຖາມຜູ້ສະໝັກວ່າ “ເຈົ້າຄິດວ່າ ເຈົ້າເໝາະສົມສຳ່ໃດໃນການເຂົ້າມາຊ່ວຍສ້າງບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍ ແລະ ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຄວນເຊື່ອໃຈເຈົ້າ”
ຄຳຖາມນີ້ ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໄດ້ນຳສະເໜີຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່

3. ໃຊ້ຄຳຖາມວັດແທກໄຫວພິບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແກ້ບັນຫາ
ອີລອນ ມັກຈະໃຊ້ຄຳຖາມປາຍເປີດເປັນໜຶ່ງໃນຄຳຖາມສຳພາດ ເຊັ່ນ: ຖ້າເຈົ້າຕ້ອງເດີນທາງໄປພາກໃຕ້ 1 ໄມ, ໄປທາງຕາເວັນຕົກ 1 ໄມ ແລະ ໄປທາງເໜືອ 1 ໄມ ສຸດທ້າຍແລ້ວເຈົ້າຈະໄປຢູ່ຕຳແໜ່ງໃດ?
ຄຳຖາມລັກສະນະນີ້ ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການວັດຄ່າວ່າໃຜໃຫ້ຄຳຕອບໄດ້ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ເພາະຄຳຖາມນີ້ສາມາດຕອບໄດ້ຫຼາກຫຼາຍແບບ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າຜູ້ຕອບຄຳຖາມ ຈະມີການກຳນົດເງື່ອນໄຂເພີ່ມຕື່ມຂອງແຕ່ລະຄົນຂຶ້ນມາແບບໃດ
ຄຳຖາມນີ້ ຈຶ່ງເປັນການໃຊ້ຖາມເພື່ອເບິ່ງວ່າຜູ້ສະໝັກຄົນນັ້ນມີລະບົບການຄິດແບບໃດ ມີມຸມມອງກວ້າງຫຼາຍປານໃດ ຕອບແບບຊັດເຈນ ຫຼື ກຳກວມ ແລະ ມີຈິນຕະນາການໃນການຫາຄຳຕອບໄດ້ດີສຳ່ໃດ ເຊິ່ງຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງມຸມມອງການຄິດແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ການສ້າງສັນສິ່ງໃໝ່ຂອງຜູ້ຕອບຄຳຖາມນັ້ນໄດ້

ທັງໝົດນີ້ເປັນພຽງຕົວຢ່າງສັ້ນໆ ໃນການຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າບໍລິສັດຂອງ ອີລອນ ມັສ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຄັດເລືອກຄົນເຂົ້າອົງກອນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າ ຜູ້ນຳອົງກອນ ຫຼື ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ວາງນິຍາມຂອງຄົນທີ່ “ເໝາະສົມ” ກັບອົງກອນ ເອົາໄວ້ແບບໃດ…

References
https://www.facebook.com/114640760447412/posts/122844242960397/?d=n
https://www.cnbc.com/…/16/how-to-land-a-job-at-tesla.html
-https://recruiterbox.com/blog/hiring-lessons-from-elon-musk
-https://www.entrepreneur.com/article/306477
-ໜັງສື Elon Musk : Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future

No Comments
Post a Comment