ເປັນຫຍັງ App ເທິງມືຖືຕ້ອງໄດ້ຮັບການບຳລຸງຮັກສາ?

ທ່ານເຄີຍມີຄຳຖາມແມ່ນບໍ່ວ່າຍ້ອນຫຍັງຕ້ອງລົງທຶນໃນການບຳລຸງຮັກສາແອ້ບອີກ ທັງທີ່ໄດ້ມີການລົງທຶນໃນຂັ້ນ ພັດທະນາໄປແລ້ວ. ເຫດຜົນຫຼັກໆໄດ້ຖືກນຳສະເໜີຢູ່ໃນບົດຄວາມນີ້ ລອງອ່ານກັນເລີຍ!

1. ພັດທະນາລະບົບ
ການພັດທະນາລະບົບ ທີ່ປະກອບມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ໜ້າທີ່ໃໝ່ໃນລະບົບ Android ຫຼື iOS ໃດໆ ແມ່ນມີຈຸດ ປະສົງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຂະໜາດ, ການປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງແອ້ບ. ການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ ເນື່ອງແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການທົດສອບຕ່າງໆ ໃນຂະນະດຽວກັນແມ່ນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກລະບົບທີ່ມີຢູ່ກ່ອນ. ລະບົບປະຕິບັດການໃນແອ້ບຄວນມີການພັດທະນາຢ່າງເປັນປະຈຳ, ທຸກຄັ້ງທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼາຍໆ ແອ້ບບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ເນື່ອງລະບົບບໍ່ຮອງຮັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຍົກລະດັບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບປະຕິບັດການຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເພື່ອໃຫ້ແອ້ບດຳເນີນການຕໍ່ໄປ.

2. ສະໜອງ UX/ UI ທີ່ມີປະສິດທິພາບ
User Experience (UX) ແລະ User Interface (UI) ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ ແອ້ບເທິງມືຖືປະ ສົບຜົນສຳເລັດ ເນື່ອງຈາກທັງສອງຂັ້ນຕອນແມ່ນແນໃສ່ການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງຄວາມພຶງພໍໃຈໃຫ້ ກັບຜູ້ນຳໃຊ້ແອ້ບ, ນີ້ຈຶ່ງແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ UX/ UI ຄວນຖືກປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສະເໝີ. ການບຳລຸງຮັກສາແອ້ບ ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງ ການຈະລາຈອນ (traffic) ແລະ ຄວາມນິຍົມຂອງແອ້ບໃຫ້ສູງຂື້ນ. ສະນັ້ນ, ແອ້ບຄວນມີຮູບລັກສະນະທີ່ດຶງດູດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາບັນ ຫາໃດໜຶ່ງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ແອ້ບໃຫ້ສູງສຸດ.

3. ຄົ້ນຫາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງ
ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ບໍ່ຖືກລະບຸ ແລະ ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ code ມີບັນຫາ ແລະ ຄວາມຜິດພາດຂອງແອ້ບ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບັນຫາທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ແລະ ປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ດີ. ນອກນັ້ນ, ຂໍ້ບົກພ່ອງຕ່າງໆຍັງສາມາດເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການດັດແປງໃນ hardware, platform, framework, ການຍົກລະດັບversion ຂອງແອ້ບ ແລະ ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ການບຳລຸງຮັກສາແອ້ບຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີຈະຊ່ວຍກວດສອບຄຸນນະ ພາບ code ຂອງແອ້ບ ເພື່ອຕິດຕາມຂໍ້ບົກພ່ອງ ແລະ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກ ແລະ ແກ້ໄຂ ມັນໄດ້ທັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ແອ້ບໃຊ້ງານໄດ້ໄວ ແລະ ມີລະບົບສະຖຽນ.

4. ສ້າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນການຄຸກຄາມຈາກ Cyber
ຜູ້ໂຈມຕີດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື Cyber ຍັງສືບຕໍ່ຊອກຫາຊ່ອງຫວ່າງທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງແອ້ບ. ເຖິງວ່າແອ້ບຈະຖືກຂຽນດ້ວຍ code ທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ ແຕ່ຖ້າລະບົບຂອງແອ້ບບໍ່ທັນສະໄຫມ ກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຖືກໂຈມຕີ.

5. ຮັບປະກັນອັນດັບ (app ranking) ໃນ App Store
ກົດລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງ App Store ແມ່ນສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກພັດ ທະນາຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແອ້ບຈະຕອບສະໜອງຕາມລະບຽບການ. ການບຳ ລຸງຮັກສາແອ້ບໃນກໍລະນີນີ້ ແມ່ນການໃສ່ໃຈຕິດຕາມຂ່າວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຍົກລະດັບແອ້ບໃຫ້ເໝາະສົມຕາມຂໍ້ກຳ ນົດໃນ App Store.

6. ປ້ອງກັນບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບລະບົບລົ້ມ
ບັນຫາລະບົບລົ້ມ ແມ່ນບັນຫາທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້, ບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນ Blackberry, Bank of America Online Banking ແລະ Amazon Web Services ເຄີຍໄດ້ຮັບຄວາມເສີຍຫາຍ ແລະ ສູນເສຍລາຍໄດ້ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຍ້ອນບັນຫານີ້. ດັ່ງນັ້ນ, ການບຳລຸງຮັກສາແອ້ບເປັນປະຈຳຈຶ່ງຈະຊ່ວຍຈັດການກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວແລະ ກວດພົບສະພາບບັນຫາຕ່າງໆທັນເວລາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ແອ້ບຫຼີກລ່ຽງການສູນເສຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງນັ້ນເອງ.

7. ເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ໃຊ້
ເນື່ອງຈາກເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກຳລັງພັດທະນາແບບກ້າວກະໂດດ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມມັກ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ໃຊ້ປ່ຽນ ຢ່າງໄວ ແລະ ງ່າຍຫຼາຍ, ຈຶ່ງສຳຄັນຫຼາຍທີ່ແອ້ບຈະສະໜອງຄຸນສົມບັດ ທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້. ການຮັກສາແອ້ບແມ່ນໂອກາດດີສຳລັບແອ້ບທີ່ຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ຕອບໂຈດດັ່ງກ່າວ. ຖ້າແອ້ບສາມາດ ສະໜອງສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງການ, ພວກເຂົາກໍຈະໃຊ້ແອ້ບຫຼາຍຂື້ນ. ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າແອ້ບບໍ່ສາມາດສະໜອງໄດ້, ພວກເຂົາຈະຍົກເລີກແອ້ບ ແລະ ປ່ຽນໄປໃຊ້ແອ້ບອື່ນທີ່ໃຫ້ປະສົບການທີ່ດີກວ່າ.

8. ຕິດຕາມກວດກາແອ້ບເພື່ອຮັກສາຕຳແໜ່ງໃນຕະຫຼາດ
ການບຳລຸງຮັກສາແອ້ບເທິງມືຖືບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ເຮັດພຽງແຕ່ເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ແມ່ນວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢ່າງສະ ໝ່ຳສະເໝີ. ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈຳເພື່ອຈະຢູ່ນຳໜ້າຄູ່ແຂ່ງສະເໝີ.

ຂໍ້ສະລຸບ
ການບຳລຸງຮັກສາແອ້ບ ແມ່ນເພື່ອຄວາມສຳເລັດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວທາງທຸລະກິດ. ຖ້າບໍ່ມີການຍົກລະດັບ, ການຮັກສາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ເໝາະສົມ, ລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ການດຳເນີນການຕ່າງໆຂອງແອ້ບຈະ ພົບກັບບັນຫາດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ຖ້າບໍ່ມີການບຳລຸງຮັກສາເປັນປະຈຳ, ມັນຍາກທີ່ທຸລະກິດຈະເປັນໄປຕາມ ຄວາມຄາດຫວັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທຸລະກິດ ຫຼື ແອ້ບທ່ານພວມຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາ ສາມາດຕິດຕໍ່ມາທາງ ໂຄເມັດໄດ້ເລີຍ ເພາະເຮົາມີທີມງານຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້ສະເພາະ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ການບໍລິການໃນລາວ.

ແປ ແລະ ອ້າງອີງ:
www.appschopper.com/blog/reasons-why-app-maintenance-is-crucial-for-your-business

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *