E-Wallet ແມ່ນຫຍັງ?

Comet Digital Agency Laos / Blog  / Innovation  / Ideas  / E-Wallet ແມ່ນຫຍັງ?
list-of-e-wallet-in-laos

E-Wallet ແມ່ນຫຍັງ?

ແອດມິນເຊື່ອວ່າ ບໍ່ດົນມານີ້ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຂ່າວເປິດໂຕ app e-wallet ຫຼື ກະເປົາເງິນເທິງມືຖື. ພາຍຫຼັງຮູ້ຂ່າວ ແອດກໍ່ເກີດຄຳຖາມໃນໃຈວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງມີ app ນີ້ຕື່ມອີກ ໃນເມື່ອເຮົາກໍ່ມີ app mobile banking ໃຊ້ເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ… ເຊິ່ງໃນບົດຄວາມນີ້ ແອດຢາກນຳສະເໜີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ E-Wallet ໃຫ້ກັບຜູ້ອ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈໄປພ້ອມໆກັນ.

E-Wallet ແມ່ນຫຍັງ? ມັນຕ່າງຈາກ app ທະນາຄານເທິງມືຖື ແນວໃດ?
ແມ່ນກະເປົາເງິນເທິງມືຖື ໄວ້ຊື້ສິນຄ້າອອນລາຍ ຫຼື ໄວ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ…ເອົ້າ! ລະມັນຕ່າງຫຍັງກັບ app ທະນາຄານເທິງມືຖື ທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັນແລ້ວ… ແອດຂໍບອກວ່າພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງດຽວກັນກໍ່ຄືກະຕຸ້ນໃຫ້ສັງຄົມລາວກາຍເປັນສັງຄົມທີ່ປາສະຈາກເງິນສົດ ພຽງແຕ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ການສ້າງພັນທະມິດກັບຮ້ານຄ້າພ້ອມທັງສິດຜົນປະໂຫຍດທີ່ຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະ app ຈະໄດ້ຮັບນັ້ນເອງ.

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກິດມີ E-Wallet?
ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ e-wallet ມີຄື ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດອອນລາຍ ຫຼື e-commerce, ຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງພຶດຕິກຳການຊື້ຂາຍຂອງສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະ ທີ່ສຳຄັນສຸດແມ່ນນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜຸນໂດຍລັດຖະບານ.

ການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດອອນລາຍ ຫຼື E-Commerce
ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນປັດໄຈດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີການພັດທະນາທຸກມື້ນີ້ ຫຼື ແມ້ແຕ່ສະຖານະການໂລກລະບາດທີ່ໂລກເຮົາກຳລັງປະສົບລ້ວນແລ້ວແຕ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດມີການຊື້ຂາຍໃນຕະຫຼາດອອນລາຍເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດອອນລາຍນັ້ນໆຕ້ອງຫັນມາໃຊ້ຊ່ອງທາງການຈ່າຍເງິນອິເລັກໂຕນິກ ໂດຍຜ່ານບໍລິການຂອງທະນາຄານຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ອສ້າງຈຸດແຂງ ເຊັ່ນ ຊ່ອງທາງຈ່າຍເງິນທີ່ງ່າຍ ແລະ ໄວຂຶ້ນຕື່ມອີກ ທາງເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດເອງກໍຈຳເປັນຕ້ອງມີ e-wallet ເປັນຂອງໂຕເອງ.

ການເຂົ້າເຖິງພຶດຕິກຳການຊື້ຂາຍຂອງສ່ວນບຸກຄົນ
ເມື່ອເຈົ້າຂອງຕະຫຼາດອອນລາຍມີ e-wallet ເປັນຂອງໂຕເອງແລ້ວ ປະໂຫຍດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຫຼັກໆແມ່ນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນພຶດຕິກຳຊື້ຂາຍຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີກຳໄລສູງສຸດ ໂດຍນຳຂໍ້ມູນນັ້ນມາວິເຄາະ ແລະ ສ້າງແຜນການຕະຫຼາດໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ນະໂຍບາຍລັດຖະບານ
ການທີ່ລັດຖະບານເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສັງຄົມປາສະຈາກເງິນສົດ ແລະ ກຳນົດນະໂຍບາຍທີ່ພ້ອມສະໜັບສະໜຸນບັນດາທະນາຄານ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນພາຍໃນນັ້ນເປັນປັດໄຈຫຼັກອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ e-wallet ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ.

e-wallet-laos

ຮູບພາບປະກອບຈາກອິນເຕີເນັດ

ຍ້ອນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ E-Wallet?

ສຳລັບຕະຫຼາດໃນລາວແລ້ວ e-wallet ຍັງຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ກໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມາແທນການນຳໃຊ້ app ທະນາຄານໄດ້ ຖ້າໃນກໍລະນີຜູ້ນຳໃຊ້ເຈິບັນຫາລຸ່ມນີ້:

1. ການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານຍັງຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມ
2. App ທະນາຄານ ຍັງເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ດີພໍ ເຊັ່ນ ບັນຫາ UX/ UI
3. ບໍ່ມີບັນຊີທະນາຄານ
4. ບໍ່ມີບັດເຄດິດ
5. ບາງ app ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເກມ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກຳນົດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງສະໝັກ
6. ລາຍຮັບຫຼັກ ເຊັ່ນ ເງິນເດືອນ ຖືກໂອນເຂົ້າບັນຊີ e-wallet ໂດຍກົງ
7. E-wallet ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊ່ອງທາງຊື້ຂາຍທີ່ຜູ້ໃຊ້ມັກ ຫຼື ໃຊ້ຢ່າງເປັນປະຈຳ

ອະນາຄົດ ແລະ ທິດທາງຂອງ E-Wallet ໃນລາວຈະເປັນແນວໃດ?

ໃນປະຈຸບັນນີ້ໃນລາວຍັງແມ່ນ app ຂອງທະນາຄານ ເຊັ່ນ BCELOne ຂອງ ທຄຕລ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳຕະຫຼາດນີ້ຢ່າງຊັດເຈນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານຖານຈຳນວນຜູ້ດາວໂຫຼດ ແລະ ນຳໃຊ້ ຫຼື ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ. ໃນໄລຍະຫຼັງຫຼາຍທະນາຄານກໍ່ໄດ້ພັດທະນາ app ຂອງໂຕເອງອອກມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ປັບໂຕໃຫ້ທັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດດຽວກັນ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກໍມີຂ່າວເປິດໂຕ 2 app ທີ່ເປັນ e-wallet ຫຼື ກະເປົາເງິນເທິງມືຖືໂດຍສະເພາະແມ່ນ M Money ແລະ U Money ອອກມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເຮົາດາວໂຫຼດນຳໃຊ້ກັນໄດ້ແລ້ວ …ແອດເຊື່ອວ່າຜູ້ອ່ານຫຼາຍໆທ່ານ ອາດຈະເຄີຍເກີດຄວາມສົງໃສຄ້າຍຄືກັນກັບທີມງານໂຄເມັດເຮົາ ແອດເລີຍຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຂຽນ ບົດຄວາມນີ້ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວົງກວ້າງຂຶ້ນຕື່ມ.

ໃນອະນາຄົດໃຜຈະແມ່ນຜູ້ນຳທາງດ້ານການເງິນດິຈິຕ້ອນໃນ ສປປ ລາວ ນັ້ນ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການພັດທະນາດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບ ແລະ ຄວາມງ່າຍຂອງການນຳໃຊ້ app ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ ແລະ ມີແຮງຈູງໃຈພໍຕໍ່ການດາວໂຫຼດ ແລະ ນຳໃຊ້. ສຸດທ້າຍນີ້ ແອດຂໍຝາກໃຫ້ຜູ້ອ່ານທຸກທ່ານລອງເປີດໃຈດາວໂຫຼດ app ກະເປົາເງິນເທິງ ມືຖືມານຳໃຊ້ກັນຫຼາຍໆ ແລະ ເລືອກ app ໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບທ່ານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ສັງຄົມລາວເຮົາກາຍ ເປັນສັງຄົມທີ່ປາສະຈາກເງິນສົດໄດ້.

ອ້າງອີງ:

https://brandinside.asia/e-wallet-war-who-is-the-winner/

https://www.passivesellingonline.com/e-wallet-changing-the-face-of-business/

e-Wallet แอป กระเป๋าเงินเกลื่อนเมือง มีแล้วยังไงต่อ

No Comments
Post a Comment